Create a card

Ilość znaków Word i Writer, czyli jak sprawdzić liczbę znaków ze spacjami?
Add a description…
Log in to add this card