Trello giúp các nhóm làm việc có tính hợp tác hơn và làm được nhiều hơn.

Các bảng, danh sách, và thẻ của Trello cho phép các nhóm tổ chức và ưu tiên các dự án một cách vui vẻ, linh hoạt và xứng đáng.

Các nhiệm vụ nhóm

Đang làm
Cuộc họp với khách hàng
Lập kế hoạch webinar
Gửi email bản tin
Thêm thẻ...
Hoàn tất
Xuất bản podcast
Ra mắt trang web
Thêm thẻ...

Làm việc với bất kỳ nhóm nào

Dù là cho công việc, dự án phụ hay kỳ nghỉ cùng gia đình sắp tới, Trello sẽ luôn giúp tổ chức sắp xếp nhóm của bạn.

Bắt đầu làm việc →

Thành viên

Các nhãn

Hoạt động

Đã đề xuất

Thêm vào thẻ

Power-ups

Hành động

Thông tin nhanh

Đi vào chi tiết bằng cách thêm bình luật, tệp đính kèm, ngày hết hạn và trực tiếp hơn vào thẻ Trello. Cộng tác trên các dự án từ đầu đến cuối.

Tự động hóa quy trình làm việc tích hợp sẵn với Butler

Hãy để robot làm việc! Tăng năng suất bằng cách giải phóng sức mạnh tự động hóa trong toàn bộ nhóm của bạn với Butler và xóa các tác vụ tẻ nhạt khỏi các danh sách việc cần làm của bạn với:

  • Kích hoạt dựa trên quy tắc
  • Thẻ tùy chỉnh & các nút bảng
  • Lệnh lịch
  • Lệnh ngày hết hạn

Xem cách làm việc

Đi từ ý tưởng đến hành động trong vài giây với các bảng, danh sách và thẻ trực quan đơn giản.

Trello theo cách của bạn

Sử dụng Trello theo cách nhóm của bạn làm việc tốt nhất. Chúng tôi đã có sự linh hoạt và các tính năng để phù hợp với bất kỳ phong cách nhóm nào.

Playbook nhóm

Thật dễ dàng để thúc đẩy nhóm của bạn lên và hoạt động với Trello. Chúng tôi đã thu thập tất cả các bảng và công cụ nhóm của bạn cần để thành công trong một nguồn lực có sẵn.

Lập kế hoạch chơi game

Nền tảng Hiệu quả

Tích hợp trực tiếp các ứng dụng mà nhóm của bạn đã sử dụng vào quy trình làm việc của bạn. Phần mở rộng biến bảng Trello thành các ứng dụng sống động giúp đáp ứng nhu cầu kinh doanh riêng của nhóm bạn.

Mở rộng Quy trình làm việc của bạn

Luôn Đồng bộ

Dù bạn ở đâu, Trello cũng đồng bộ với tất cả các thiết bị của bạn. Cộng tác với nhóm của bạn ở bất kỳ nơi đâu từ ngồi trên xe buýt đến ngồi trên bờ biển.

Có sẵn trên App Store Ứng dụng Android trên Google Play

Làm việc thông minh hơn với Trello

Các công ty thuộc mọi hình dạng và kích thước đều sử dụng Trello.

Google
Fender
Squarespace
Costco
Lush
Pinterest
Peloton

Tìm hiểu cách →

Bắt đầu lên kế hoạch hôm nay

Đăng ký và tham gia cùng với hơn 1.000.000 nhóm trên toàn thế giới đang sử dụng Trello để hoàn thành nhiều việc hơn.

Bắt đầu – Miễn phí!