Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Sắp xếp công việc để phục vụ cuộc sống của bạn

Trello hỗ trợ các nhóm tùy chỉnh quy trình làm việc và tìm ra phương án quản lý dự án hoàn hảo nhất

Freedom of Work

Các công ty thuộc mọi lĩnh vực và quy mô đều sử dụng Trello.

  • Logo Google
  • Logo Fender Guitars
  • Logo Squarespace

Hoàn thành mọi dự án

Sắp xếp công việc nhóm của bạn và quản lý các dự án từ đầu đến khi kết thúc: phân công nhiệm vụ, quản lý ngày đến hạn, đính kèm tệp, tạo danh sách kiểm tra, v.v.

Hình ảnh bảng Trello

Chọn gói phù hợp cho nhóm của bạn

Phát triển cùng Trello

Miễn phí

$0USD

Miễn phí cho cả nhóm của bạn

Dành cho các cá nhân hoặc nhóm muốn sắp xếp mọi dự án.

Standard

$5USD

Mỗi người dùng/tháng nếu thanh toán hàng năm ($6 đã thanh toán hàng tháng)

Dành cho các nhóm nhỏ cần quản lý công việc và mở rộng quy mô cộng tác.

Premium

$10USD

Mỗi người dùng/tháng nếu thanh toán hàng năm ($12.50 đã thanh toán hàng tháng)

Dành cho các nhóm cần theo dõi và trực quan hóa nhiều dự án theo nhiều cách, bao gồm cả bảng, lịch trình, lịch, v.v.

Khám phá Trello

Đi từ ý tưởng đến hành động chỉ trong vài giây. Hướng dẫn:

An image showing reviews of Trello
Hình ảnh bảng Trello

Chuyển dự án từ trạng thái “Cần hoàn thành” sang “Đã hoàn thành”

Bạn đã sẵn sàng thiết lập nhóm và thực hiện công việc? Hãy dùng thử công cụ kinh doanh dễ sử dụng này và nhóm của bạn chỉ còn một việc là hợp tác.