Trello vận hành trơn tru bất kể bạn đang ở đâu.

Web

Trello.com →

Dành Cho Di Động

Desktop

Trello được hỗ trợ trên các trình duyệt hiện đại này.

Chrome mới nhất

Tải xuống

Firefox mới nhất

Tải xuống

Edge mới nhất

Tải xuống

Safari mới nhất

Tải xuống