Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Trello hoạt động thông suốt dù bạn ở nơi đâu.

Cho thiết bị di động

Di động

Tải về trên App Store

Tải về trên Google Play

Cho máy tính

Máy tính bàn

Tải về trên App Store

Tải từ Microsoft

Trello được hỗ trợ trong những trình duyệt hiện đại này.

Chrome

Chrome

mới nhất

Firefox

Firefox

mới nhất

Edge

Edge

mới nhất

Safari

Safari

mới nhất