Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Trình xem Bản đồ của Trello

Nắm rõ hơn đường hướng công việc nhờ biết được vị trí công việc

Hình minh họa thể hiện chế độ xem Bản đồ của bảng Trello

Nắm rõ vị trí công việc

Theo dõi và điều phối các dự án, khách hàng và bất động sản ở nhiều thành phố, bang và quốc gia nhờ dữ liệu dựa trên vị trí đơn giản dưới dạng phần bổ trợ được gửi thẳng vào thẻ của bạn. Bạn cũng có thể xem Bản đồ vào thời điểm quan trọng nhất—trong ứng dụng Trello ngay cả khi đang di chuyển.

Hình ảnh thể hiện cách thay đổi vị trí trên thẻ Trello
Hình ảnh thể hiện cách thêm thẻ trên chế độ xem Bản đồ của bảng Trello

Xem mọi địa điểm trên bản đồ

Từ lập kế hoạch tổ chức sự kiện đến quản lý bất động sản, hãy trực quan hóa thông tin trên bản đồ tương tác, từ đó điều phối mọi hoạt động hậu cần hiệu quả hơn.

Hình ảnh thể hiện chế độ xem Bản đồ của bảng Trello

Chia sẻ vị trí công việc đang diễn ra

Hiển thị công khai trình xem bản đồ và chia sẻ để đảm bảo mọi người trong nhóm đều đi đúng hướng và không bao giờ bỏ lỡ công việc quan trọng nào.

Luôn nắm rõ vị trí công việc

Hãy bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay