Skip to main content
Priser

Möt Trello

Trello gör det enkelt för din grupp att få jobbet gjort. Oavsett projekt, arbetsflöde eller typ av grupp kan Trello hjälpa till att hålla ordning. Det är enkelt — registrera dig, skapa en tavla, och sen är du igång! Produktiviteten väntar.

Jämför planer och priser

Oavsett om du är med i en grupp på 2 eller 2 000 innebär Trellos flexibla prissättningsmodell att du bara betalar för det du behöver.

DoSomething.org + Trello

Möjliggöra sociala förändringar på stor skala

Bransch

Ideell

% av företaget använder Trello

100 %

Företagets personlighet

Sympatisk, empatisk, positiv, inspirerande

Medlemmar

5,5 miljoner

Begreppet ”stöd” ger oundvikligen en bild av människor som hjälper människor. Och det är det teamet på DoSomething.org fokuserar på.

DoSomething.org är en global organisation som fokuserar på social förändring genom att få ungdomar mellan 13 och 25 år att delta i positiva, hälsosamma aktiviteter, som gör en skillnad bland ungdomar och vill göra det lättare att hjälpa människor.

Deras process för att engagera människor i dessa viktiga sociala handlingar både ”on- och offline” kretsar kring DoSomething.org och den upplevelse som användarna har när de engagerar sig i de över 290 öppna kampanjerna via deras hemsida (”kampanjer” är de olika tillgängliga initiativen för volontärarbete).

Vissa kampanjer tar inte mer än fem minuter för volontärerna online. Men kampanjer kan även kräva flera månaders engagemang i lokala samhällen.

Eftersom dessa volontärer (som kallas ”medlemmar”) ger sin tid och energi till suveräna initiativ är målet att göra det så krångelfritt som möjligt för dem att delta. Och Hannah Ghidey, User Insights Manager, fokuserar på att hjälpa medlemmar att navigera och engagera sig i kampanjer så smidigt som möjligt:

Ungdomar står i spetsen för allt vi gör. Vårt mål är att göra sociala förändringar så tillgängliga och engagerande för dem som möjligt.

Social förändring har inte tid med tekniska problem, så Hannah och hennes team använder samarbetsverktyg och automatisering för att påskynda organisationens support till användare och volontärer.

Använda verktyg för att hjälpa till

Team på DoSomething.org som hanterar medlemmar arbetar med kampanjer baserat på deras kategori – miljö, utbildning, hälsa, fattigdom osv. De vill bibehålla personliga interaktioner med medlemmar, så det lilla teamet för medlemssupport på DoSomething.org använder automatisering för att påskynda bearbetning, taggning och spårning av användartrender som kan leda till problem med användarupplevelsen.

Vårt mantra är att kämpa för användaren, så det är viktigt att vi samlar in feedback från ungdomar som en del av beslutsprocessen för alla team.

I synnerhet två verktyg – Trello och Zendesk – har gjort det möjligt för dem att hantera över 1 100 biljetter i månaden med relativt lite extra investeringar i mänskliga resurser, vilket innebär att mer pengar kan gå till kampanjer och hjälpa fler människor.

Det är inte bara support- och kampanjteamen som använder Trellos samarbetsfunktioner. Marknadsförings-, produkt- och ingenjörsteam använder dem också för att hålla koll på projekt och planering. Vissa team har också börjat köra sitt arbete i ett agilt format, och har upptäckt att Trello kan användas för att organisera uppgifter som kort i backlogglistor, sprintkön med mera.

Och tack vare integrationerna mellan Trello och Zendesk kan team som hanterar medlemmar och de som arbetar bakom kulisserna kommunicera om och förbättra användarupplevelsen på DoSomething.org på ett responsivt sätt, nästan i realtid:

  • Med Zendesk Power-Up för Trello kan Trello-användare bifoga och komma åt Zendesk-biljetter direkt från Trello-kort.

  • Med Trello-appen för Zendesk kan Zendesk-användare skicka biljetter till Trello som kort (eller tillagda på befintliga kort) med en Trello-widget på Zendesk-dashboarden.

Tvåvägsarbetsflödet innebär att team kan prata om problem med användarupplevelsen utan att byta appar eller skicka biljettnummer fram och tillbaka, säger Hannah:

Trello och Zendesk har varit avgörande för hur vi identifierar problem eller potentiella möjligheter. Med en automatiserad process för att spåra hjälpförfrågningar kan vårt supportteam erbjuda en bättre tjänst genom att fokusera på den individuella upplevelsen när de svarar på biljetter, och sedan utvärdera backloggen av Trello-kort med intressenter för att diskutera teman och förbättringar av användarupplevelsen.

Använda Trello och Zendesk tillsammans

FRUG (Feature Requests, Updates, buG tickets) är ett exempel på hur integrationer kan spara tid och samarbete. Funktionsförfrågningar, uppdateringar och buggbiljetter från Zendesk bifogas till Trello-kort på FRUG-tavlan med en länk till ärendet i fråga. När ärendet flyttas till inkorgslistan skickar Slack Power-Up automatiskt ett meddelande till ingenjörsteamet om att ett nytt ärende har öppnats. De kan sedan gå till kortet och se all information de behöver för att börja arbeta med det.

En bild som visar ett Trello-kort för DoSomething.org

Tidigare spårades teman i hjälpförfrågningar manuellt av supportmedarbetare, så ärenden hamnade ofta i silon eller försvann i supportinkorgen vilket innebar att vi gick miste om viktiga insikter om våra användares behov. Med Zendesk/Trello-integrationen kan vi använda en mer proaktiv och tvärfunktionell strategi för att tillgodose användarnas behov.

I ett annat scenario taggas biljetter som ”förvirring” varje gång användare loggar en förfrågan om hjälp via Zendesk eftersom de har problem med att navigera i kampanjprocessen, så att teammedlemmar kan ”visa” grupper med relaterade biljetter. Zendesk-vyer är i grund och botten biljetter som grupperas efter en uppsättning parametrar, i detta fall den anpassade taggen ”förvirring”. Med hjälp av Power-Up bifogar de denna vy till ett kort på produktteamets tavla.

Produktteamet kan sedan lägga till kortet i sin lista för veckans dagordning för att granska och diskutera problemen med användarupplevelsen. När alla relaterade biljetter grupperas i vyn kan de se hur många användare som påverkas. Om problemet bedöms vara en prioritet flyttas kortet till backloggtavlan för utveckling och in i sprintarbetsflödet. Hannah säger att de har fått bra resultat med det här arbetsflödet:

Nyckeln var att fokusera på teman bland biljetter. Nu när Zendesk-vyer har automatiserats och organiserats i Trello kan intressenter definiera omfattningen av ett problem och diskutera möjliga lösningar som ska inkluderas i produktplanen bara genom att använda Trello-korten.

En bild som visar DoSomething.orgs Trello-tavla för delad produkt + support

Delad DoSomething.org-produkt + Trello-tavla för support

Hur såg dessa arbetsflöden ut före den suveräna automatiseringen? Biljetter som taggades i Zendesk analyserades och samlades in manuellt varje månad, och överlämnades till produktteamet som en sammanfattning där de viktigaste frågorna och rekommendationerna påpekades. Fixarna är mycket snabbare nu när de två programmen har integrerats. Hannah och hennes team kan se och ta itu med ett UX-problem medan kampanjen pågår, i stället för att vänta på en månatlig granskningsperiod.

Vi kallar Zendesk/Trello-tavlan för tavlan som går från frustration till lösning.

Från bra till suverän med användarforskning

Support handlar inte bara om att hantera brådskande förfrågningar. Pågående användarundersökningar och användbarhetstester ledda av Hannah och hennes team hjälper DoSomething.org att upprepa och förbättra sin användarupplevelse i allmänhet.

Genom att använda Trello för att spåra övergripande teman inom support och användarforskning kan vi koppla samman våra två största källor till användarfeedback.

Det första steget för varje forskningsrunda är att skapa en Trello-tavla (eller två). Den första tavlan hanterar intervjuförfrågningar för att få användare att testa webbplatsens funktioner. Tavlan är tillgänglig för hela teamet och rymmer också allt material som behövs för att planera intervjuerna, inklusive juridiska avståenden och intervjumanus. Varje deltagare har sitt eget kort, som listar den information som krävs, och korten flyttas mellan listor när personerna som ska intervjuas kontaktas och intervjuerna schemaläggs.

En bild som visar DoSomething.orgs Trello-tavla för intervjuer

Hannahs team uppdaterar intervjutavlans namn till ”KLAR” när intervjuerna i uppsättningen har slutförts.

En andra tavla rymmer forskning och resultat som kan användas genom funktionsförbättringar. Denna process innebär att allt finns på ett och samma ställe, och att både support- och produktteamen kan få en överblick över forskningsframsteg och slutledningar.

Trello är grunden för varje omgång användarforskning vi genomför och gör insikter tillgängliga för alla i organisationen.

En smidig strategi för att vidta åtgärder

DoSomething.org använder inte bara sina kampanjer för social förändring för att leda en ”global rörelse för att hjälpa till”. De använder även den allmänna upplevelse som de ger sina medlemmar på sin webbplats och genom volontärprocessen, och prioriterar användarforskning och support.

Med hjälp av öppen kommunikation mellan teamen via enkla processer och integrationer mellan de huvudsakliga verktygen bevisar DoSomething.org och deras lilla team att även små handlingar kan göra skillnad.

Gör som över två miljoner team världen över och använd Trello för att få mer gjort.

  • Coinbase-logotyp
  • John Deere-logotyp
  • Grand Hyatt-logotyp
  • Visa-logotyp
  • Zooms logotyp
TILLGÄNGLIGT NU

En gratis testperiod av Premium i 14 dagar!

Få obegränsat med tavlor, Trello-vyer och automatisering samt mycket mer.