Gå vidare till huvudinnehåll
Priser

Möt Trello

Trello gör det enkelt för din grupp att få jobbet gjort. Oavsett projekt, arbetsflöde eller typ av grupp kan Trello hjälpa till att hålla ordning. Det är enkelt — registrera dig, skapa en tavla, och sen är du igång! Produktiviteten väntar.

Jämför planer och priser

Oavsett om du är med i en grupp på 2 eller 2 000 innebär Trellos flexibla prissättningsmodell att du bara betalar för det du behöver.

Trello och tillförlitlighet

Tusentals företag förlitar sig på Trello för att organisera sina projekt och skapa perspektiv på sitt arbete. Dessa företag litar på att Trello lagrar deras filer på ett tillförlitligt sätt och erbjuder säker åtkomst till deras företagsdata.

SOC 2 och SOC 3

PCI-DSS-certifierat

FedRAMP-auktoriserat

Datakryptering vid överföring och i vila

Veckovis sårbarhetsskanning och årlig penetrationstestning

ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27018

SAML 2.0 SSO för Enterprise- och Access-kunder

Krypterad fullständig säkerhetskopiering varje dygn

Intern granskning av Atlassians säkerhetsteam

trust-icon-security Säkerhet

Mer information om de tjänster, policyer, processer och procedurer som har implementerats för att göra Trello till en säker och tillförlitlig tjänst för alla våra användare finns på sidan Drift och säkerhet.

 

trust-icon-privacy Juridik och sekretess

Våra tjänstevillkor och vår sekretesspolicy anger vad du samtycker till när du använder Trello samt vilka åtgärder vi vidtar för att säkerställa att din information hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd och sekretess. Vi är tacksamma för ditt förtroende och det visar vi i vårt agerande.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Trello respekterar samtliga lagar som gäller för vår verksamhet, inklusive GDPR. Trello inser att kunder har rättigheter enligt GDPR, och vi åtar oss att respektera dessa rättigheter, däribland rätten att bli bortglömd. Du kan läsa mer om hur vi investerar resurser för att bibehålla GDPR-efterlevnad samt dataöverföring från Europa till USA genom att klicka här.

 

trust-icon-availability Tillgänglighet

Vi arbetar för att göra Trello tillgängligt 100 % av tiden och Trello hade 99,99 % drifttid under 2018. Trellos tillgänglighet publiceras i realtid på www.trellostatus.com, där du även hittar vår incidenthistorik.

 

trust-icon-alert Behöver du rapportera en sårbarhet?

Skicka in din rapport på BugCrowd, så svarar vårt säkerhetsteam så snart som möjligt.