Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Lời cảm ơn

Trello được tạo ra từ nền tảng Nguồn mở. Vui lòng xem Bảng thư viện Nguồn Mở của chúng tôi để biết tất cả những thứ chúng tôi dùng!

Trello sử dụng và muốn gửi lời cảm ơn đến tác giả của các tài liệu được cấp phép Creative Commons sau đây: