Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Công cụ hoàn thành công việc dành cho các nhóm

Tạm biệt bảng tính và chuỗi email vô tận để tham gia cùng hơn 1 triệu nhóm đang sử dụng Trello nhằm thúc đẩy công việc

Các công ty thuộc mọi lĩnh vực và quy mô đều sử dụng Trello.

  • Logo Google
  • Logo Fender Guitars
  • Logo Squarespace

Thúc đẩy công việc

Tạm biệt bảng tính và chuỗi email vô tận. Trello cho phép các nhóm tổ chức dự án một cách thú vị và linh hoạt.

Hình ảnh bảng Trello

Khám phá Trello

Đi từ ý tưởng đến hành động chỉ trong vài giây. Hướng dẫn:

Khởi động nhóm

Lập kế hoạch

Miễn phí

$0USD

Miễn phí cho cả nhóm của bạn

Dành cho các cá nhân hoặc nhóm muốn sắp xếp mọi dự án.

Standard

$5USD

Mỗi người dùng/tháng nếu thanh toán hàng năm ($6 đã thanh toán hàng tháng)

Dành cho các nhóm nhỏ cần quản lý công việc và mở rộng quy mô cộng tác.

Premium

$10USD

Mỗi người dùng/tháng nếu thanh toán hàng năm ($12.50 đã thanh toán hàng tháng)

Dành cho các nhóm cần theo dõi và trực quan hóa nhiều dự án theo nhiều cách, bao gồm cả bảng, lịch trình, lịch, v.v.

Hình ảnh bảng Trello

Dự án tiếp theo của nhóm bạn là gì?

Luôn nắm bắt tình hình chiến dịch, thông tin cập nhật, nguồn lực, v.v. Trello, công cụ dễ sử dụng và nhóm bạn chỉ còn một việc phải làm là hợp tác.