Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Kết nối Trello với mọi thứ

Tìm ứng dụng nhóm của bạn đang sử dụng hoặc khám phá những cách thức mới để hoàn thành công việc trong Trello.