Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Tích hợp Trello để phân tích và báo cáo

Tạo báo cáo và theo dõi hiệu suất trên bảng Trello của bạn.