Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Các tích hợp Trello để tự động hóa nhanh hơn

Xây dựng quy trình công việc tự động trong Trello để giúp bạn luôn sắp xếp khoa học và tập trung.