Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Tích hợp Trello để mở rộng các tiện ích bảng của bạn

Nhanh chóng tạo danh sách mới, thêm thành viên và thay đổi bảng màu bằng các tiện ích bảng của Trello.