Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Tích hợp Trello để giao tiếp và cộng tác nhóm suôn sẻ hơn

Duy trì sự kết nối và động lực cho nhóm của bạn, bất kể họ ở đâu trên thế giới.