Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Tích hợp Trello cho nhà phát triển

Gửi thêm nhiều mã và giúp nhóm nhà phát triển linh hoạt hơn với Trello.