Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Tích hợp Trello cho bộ phận Nhân sự và điều hành

Quản lý mọi thứ từ đánh giá hiệu suất của nhân viên đến kiểm soát hàng tồn kho bằng Trello.