Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Các tích hợp Trello để quản lý dự án tốt hơn

Dễ dàng sắp xếp các dự án, nhiệm vụ và ý tưởng trong Trello để quản lý hiệu quả khối lượng công việc của bạn.