Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Tích hợp Trello cho các chiến dịch thiết kế và truyền thông xã hội

Tạo nội dung, xây dựng chiến lược truyền thông xã hội và khởi động các chiến dịch tiếp thị với Trello.