Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Tích hợp Trello cho các nhóm thiết kế và sản phẩm

Tìm ứng dụng nhóm của bạn đang sử dụng và dễ dàng tích hợp Trello vào quy trình làm việc.