Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Kết hợp bán hàng và hỗ trợ với các tích hợp Trello này

Chia sẻ thông tin và cùng làm việc từ mọi nơi với Trello.