Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Trello dành cho Slack

Giới thiệu về ứng dụng Trello dành cho Slack

Kết hợp giữa hợp tác và giao tiếp. Liên kết không gian làm việc Slack và Trello của bạn để xây dựng nguồn thúc đẩy năng suất tối thượng.

Thoát tab Tango

Thêm thẻ Trello mới vào các bảng trực tiếp từ Slack mà không cần sử dụng tính năng chuyển đổi ứng dụng.

Dễ dàng theo dõi thông tin chuyên sâu

Dán một liên kết Trello vào kênh Slack để tự động hiển thị các thông tin chính quan trọng, chẳng hạn như thành viên, thông tin mô tả, nhận xét và nhiều thông tin khác.

Hình ảnh thao tác thêm đường liên kết Trello vào kênh Slack

Quản lý thông qua Slack

Liên kết các cuộc trò chuyện từ Slack vào thẻ Trello, thay đổi ngày đến hạn, kết nối thẻ & bảng và đăng ký vào thẻ. Không yêu cầu phải có giấy phép quản lý.

Hình ảnh thao tác đính kèm các cuộc hội thoại Slack vào Trello

Phối hợp toàn nhóm

Trello và Slack giúp phát huy hiệu quả của việc hợp tác.