Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Trình xem Bảng điều khiển Trello

Dễ dàng hình dung, hiểu và truyền đạt trạng thái làm việc của nhóm bằng công cụ báo cáo của Trello.

Hình minh họa thể hiện chế độ xem Bảng điều khiển của bảng Trello

Nhận thông tin chi tiết có thể thực hiện được về làm việc nhóm

Dẫn dắt thành công dự án bằng cách áp dụng thông tin chi tiết hữu ích vào khối lượng công việc của nhóm. Dự đoán tình trạng dồn ứ công việc và dự trù nhu cầu của nhóm trước khi những điều này trở thành vấn đề.

Hình ảnh thể hiện chế độ xem Bảng điều khiển của bảng Trello
Hình ảnh thể hiện cách chỉnh sửa biểu đồ tròn trên chế độ xem Bảng điều khiển của bảng Trello

Xây dựng báo cáo trên dữ liệu cụ thể

Nhanh chóng định lượng cách vận hành của nhóm và đưa ra các con số qua Bảng điều khiển—các nhu cầu báo cáo riêng cho từng dự án đều ở một nơi, chẳng hạn như ngày hết hạn, lượt chỉ định thẻ và thẻ theo nhãn.

Hình ảnh thể hiện ví dụ về biểu đồ tròn trên chế độ xem Bảng điều khiển của bảng Trello

Tăng tốc quy trình ra quyết định với biểu đồ dành riêng

Tùy chỉnh biểu đồ để thể hiện tiến độ dự án và các nhiệm vụ theo bố cục dễ đọc —đưa ra quyết định và nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi giữa các bên liên quan.

Đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn

Hãy bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay