Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Hội thảo Trello trực tuyến

Tận hưởng các hội thảo Trello trực tuyến miễn phí và trở thành chuyên gia về làm việc hiệu quả.