Skip to main content
Ceny

Seznamte se s řešením Trello

Trello vašemu týmu usnadní odvádění práce. Trello vám pomůže udržet pořádek ve vaší práci bez ohledu na projekt, workflow nebo typ týmu. Je to jednoduché – zaregistrujte se, vytvořte nástěnku a je to! Zvýšení produktivity je hned za dveřmi.

Jak vytvořit kulturu vzdáleného týmu

Jak vybudovat prosperující tým napříč mnoha časovými pásmy

Jedním z nejobávanějších faktorů při zvažování práce na dálku je vnímaný dopad na firemní kulturu. V pracovním prostředí se firemní kultura budovala na základech společného pracoviště tak dlouho, že je až nemyslitelné představit si prosinec bez povinného vánočního večírku.

Klíčem k budování kvalitních vzdálených vztahů je cílenost. Je potřeba usilovně pracovat na hledání společných zájmů, organizování smysluplných schůzek a snaze skutečně pochopit úhel pohledu ostatních lidí. Výsledkem může být trvalá síť skutečných přátel, na které se můžete spolehnout, ať už vás vaše cesty zavedou kamkoli.

Vytvoření silné kultury vzdáleného týmu závisí na dvou věcech:

  • Jasný soubor obecných pravidel, se kterými souhlasí všichni lidé ve společnosti
  • Zdravý systém schůzek, událostí a návyků, které zajišťují průběžnou komunikaci

A nezapomeňte přitom na emoce! 😄👍

5 základních pravidel vzdálené firemní kultury

Když se řekne živá a soběstačná kultura, asi vás hned nenapadnou pravidla. V tomto případě jsou však pravidla sociální normy, které účastníkům příslovečné „kanceláře“ poskytují očekávané prostředí. Normy jsou speciální v tom, že jsou kolektivně dohodnuté. Když s nimi všichni 100% souhlasí, budují důvěru, porozumění a podporu.

Nezní to jako skvělé místo pro práci?

  1. Základem je empatie. Vždy předpokládejte, že to druzí mysleli dobře. V chatu se mohou ztratit drobné nuance a tón řeči. Když tedy budete předpokládat, že má kolega dobré úmysly, vyhnete se potenciálním nedorozuměním.
  2. Jednejte s druhými transparentně. Zajistěte, aby byly důležité informace přístupné všem: Zapisujte rozhodnutí z chatů, zaznamenávejte videoschůzky a neustále si dělejte poznámky sdílené ve veřejných prostorech.
  3. Asynchronnost je naprosto v pořádku. Osvojte si komunikaci napříč různými časovými pásmy a pracovními harmonogramy. Plánujte dopředu – žádná rozhodnutí na poslední chvíli! Může to vypadat jako práce navíc, ale ve skutečnosti si ji ušetříte díky lepší organizovanosti.
  4. Očekávejte strukturu. Stanovte proces, strukturu a agendu okolo schůzek a aktualizací, kterými se budou řídit všichni členové týmu, ať už budou kdekoli. Určete vedoucího a zapisovatele schůzky. Zajistíte tím, aby byla všechna klíčová rozhodnutí písemně zaznamenána.
  5. Různí, ale rovnocenní lidé. Přijměte tuto základní pravdu: Všichni vzdálení členové týmu jsou rovnocenní, liší se však jejich možnosti a prostředí. Je naprosto v pořádku, aby se lidé pracující na stejném místě setkávali. Klíčem je však ohleduplnost. Pokud pořádáte akci zaštítěnou společností, poskytněte vzdáleně pracujícím zaměstnancům alternativní benefit.

Další informace o vyvážení společně pracujících a vzdálených týmů najdete v šesti přikázáních Trello týkajících se kultury mezi členy kancelářského a vzdáleného týmu – zde.

Přidání „osvojení vzdálené práce“ mezi hodnoty našeho týmu bylo snadné, protože toto krédo odráží úsilí, které do řešení Trello dennodenně vkládáme: Chceme zlepšit způsob, jakým lidé pracují. Existuje mnoho skvělých teorií o tom, proč práce na dálku stojí za to. Ještě zajímavější jsou však výsledky, kterých jsme byli svědky:

  1. Náš produkt je lepší. Díky tomu, že v našem vzdáleném týmu používáme vlastní produkt – Trello – přinášíme ke stolu různé úhly pohledu a posouváme limity jeho kolaborativních funkcí.
  2. Naši pracovníci jsou silnější. Podařilo se nám získat a začlenit některé z nejlepších lidí v oboru, protože jim můžeme nabídnout podporu na více místech.
  3. Naše vize je jasnější. Naše značka vystupuje z davu i díky tomu, že máme úzce spjatý tým. Díky dodržování optimálních standardů komunikace a spolupráce eliminujeme bariéry a zajišťujeme sdílení kreativního úsilí napříč celou organizací.A navíc si každý ukousne spravedlivý kus dortu. Každému členovi týmu k narozeninám posíláme dort až domů.

- Michael Pryor, spoluzakladatel společnosti Trello

Logo Trello

Vybudujte systém pro cílenou socializaci

Dejte extrovertům i introvertům možnost chatovat smysluplným způsobem se spolupracovníky.

Zde jsou tři typy sociálních interakcí, které můžete pro svůj vzdálený tým snadno nastavit:

Celopodnikové setkání

Zapomeňte vše, co víte o tradičním čtvrtletním informačním projevu. Toto setkání by mělo být otevřeným fórem pro otázky, diskuze a (krátké) týmové prezentace a mělo by se opakovat alespoň jednou měsíčně. Každé celopodnikové setkání v řešení Trello začíná přehlídkou hodnot, priorit a milníků zaměstnanců společnosti. Pak se představí noví pracovníci. Zbytek hodiny je vyplněn položkami agendy, které byly od členů společnosti předem získány v rámci crowdsourcingu.

Proč celopodnikové setkání funguje? Je organizované, energické i demokratické. Řídí se připraveným harmonogramem a díky videu uvidíte tváře všech ostatních. Zkuste tohle udělat v místnosti se 100 lidmi!

Další informace

Nezávazné nahodilé konverzace

S tím, jak společnosti rostou, bývá těžké zajistit, aby se všichni znali nebo spolu mluvili. Zkuste každý týden zorganizovat náhodné čtvrthodinové setkání členů týmu, kteří se připojí na videochat, aby si nezávazně poklábosili.

Po relaci se udělá snímek obrazovky se všemi členy a zaznamenají se největší zajímavosti. Jak jinak byste se dozvěděli, že by Robert radši bojoval s jednou kachnou o velikosti slona než se 700 slony o velikosti kachny?

Proč nezávazné konverzace fungují? Odhalují společné zájmy a podněcují konverzace, na které lze navázat na každoročním osobním setkání. Poskytují lidem oddech od pracovních diskuzí a se spolehlivou kadencí utužují osobní vztahy.

Další informace

Mimopracovní aktivity vzdáleného týmu

Koupit všem zaměstnancům letenky na exotické místo a uspořádat zde velkou teambuildingovou akci zní skvěle, ale je to také pěkně drahé. Nemělo by to být jediné řešení, jak spojit členy společnosti.

Zážitky můžete ve vzdáleném týmu sdílet také tím, že zorganizujete firemní dobrodružství, které si každý určí podle svého. Ve společnosti Trello to funguje tak, že celá firma dostane v létě den volna. Lidé pracující v jedné kanceláři vyrazí společně na pláž, zatímco vzdálení pracovníci dostanou příspěvek na vlastní zábavnou aktivitu.

Proč systém samostatných zábavných aktivit funguje? Všechny členy spojíme pomocí hashtagu a sdílené nástěnky Trello, kterou naplňujeme vzpomínkami a fotkami. Ty si pak společně probereme během týmového setkání.

Každý má rovnou (i když odlišnou) příležitost pobavit se a poté utužit vztahy s ostatními díky sdílení příběhů. Další informace

Vzdálená práce a možnost svobodně se rozhodnout, kde a jak žít, je úžasná! Tato flexibilita je ohromnou předností tohoto jedinečného pracovního stylu.

Je také ohromně důležité vidět se se svým týmem tváří v tvář. Pokud máte příležitost, setkejte se se členy svého týmu osobně, něco podnikněte a sdílejte spolu nezapomenutelné zážitky.

- Stephen Olmstead, VP of Design Partnerships, InVision

Logo InVision
Logo Trello

Trello má vše, co potřebujete k odvedení práce.

Staňte se jedním z milionů lidí, kteří si zamilovali řešení Trello.