Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Chia sẻ của khách hàng sử dụng Trello

Mỗi ngày có hàng ngàn doanh nghiệp sử dụng Trello. Hãy nhấp vào tên các công ty tuyệt vời bên dưới đây để xem cách họ sử dụng Trello như một phần thiết yếu của quy trình làm việc.