Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Giải pháp Trello dành cho tất cả các nhóm

Dễ dàng cho toàn bộ nhóm của bạn làm việc cùng Trello. Nhấp vào một kiểu nhóm bên dưới để khám phá tất cả các bảng, kỹ thuật và tích hợp bạn cần có để thành công.

Bạn mới sử dụng Trello? Hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi để làm quen với không gian làm việc kỹ thuật số của bạn.

HIỆN ĐÃ CÓ SẴN

14 ngày dùng thử miễn phí gói Premium!

Sở hữu số lượng bảng và dạng xem Trello không giới hạn, cùng khả năng tự động hóa vô hạn và nhiều tiện ích khác.

  • Logo Coinbase
  • Logo John Deere
  • Logo Grand Hyatt
  • Logo Google
  • Logo Visa
  • Logo Zoom

Các công ty thuộc mọi loại hình và quy mô đều sử dụng Trello.

Hãy xem một số câu chuyện về khách hàng của chúng tôi tại đây.

Bạn đang chờ đợi điều gì thế?

Hãy dùng ngay bảng của bạn và bắt tay vào để hoàn tất mọi việc!