Skip to main content
Ceny

Porównaj plany i ceny

Bez względu na to, czy Twój zespół liczy 2 osoby, czy 2000, dzięki elastycznemu modelowi cenowemu Trello płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Rozdział 4

Integracja Trello z innymi aplikacjami

Przekształć Trello w źródło rzetelnych informacji, przełamuj bariery komunikacyjne i połącz Trello z wszystkimi innymi narzędziami, z jakich korzysta Twój zespół.

Powiedzenie, że nikt nie jest samotną wyspą, to sama prawda. Praca w izolacji źle wpływa na Twój zespół, Twoją firmę, a nawet Twoich klientów. Zamiast współpracować ze sobą, aby realizować wspólne cele, powstają bariery, które mogą zwrócić zespoły przeciw sobie. Elastyczne narzędzia i przejrzysta komunikacja pomogą przezwyciężyć skutki izolacji. Trello to zaawansowane centrum płynnie łączące różnorodne aplikacje i tworzące wspólną platformę w Twojej firmie.

Przegląd sekcji

Zagadnienia omówione w tej sekcji:

 • Poprawa komunikacji zespołowej
 • Zwiększanie wydajności dzięki dodatkom Power-Up
 • Przekształcanie e-maili w czynności do wykonania

Trello ułatwia łączenie pracy w różnych aplikacjach, przekształcając tablice w pojedyncze źródła rzetelnych informacji na temat projektów. Dzięki temu Twój zespół może śledzić pracę realizowaną w różnych aplikacjach i przez różne zespoły w jednym miejscu. Całą tę magię zawdzięczamy dodatkom Power-Up, zaawansowanym łącznikom oraz funkcjom, które ułatwiają przełamywanie barier komunikacyjnych.

Dodatki Power-Up umożliwiają połączenie pracy w wielu aplikacjach w celu uzyskania kluczowych informacji oraz dostosowywanie przepływów pracy przy użyciu dodatkowych funkcji przystosowanych do konkretnych zadań. Dostarczają one kontekst oraz szczegółowe dane bez przytłaczania nadmiarem informacji na tablicy. Możliwości są nieograniczone, ponieważ oprócz ponad 100 publicznie dostępnych dodatków Power-Up, możesz tworzyć własne, korzystając z naszego interfejsu API.

Poprawa komunikacji zespołowej

Połącz narzędzia swojego zespołu z Trello, aby skonsolidować informacje i udostępniać je różnym zespołom wraz z kontekstem. Jeśli zespoły korzystają z różnych narzędzi, aby jak najlepiej realizować swoje zadania, podstawową kwestią staje się ich połączenie i wyeliminowanie potencjalnej izolacji. Dodatki Power-Up pomogą Ci połączyć narzędzia zespołu i zyskać pewność, że każdy dysponuje dostateczną wiedzą, aby przenieść współpracę zespołu na wyższy poziom.

Dodatek Power-Up Slack i integracja zapewniająca sprawną komunikację

Połącz przestrzenie robocze Slack i Trello, aby osiągnąć najwyższą produktywność dzięki połączeniu współpracy i komunikacji.

 • Dodaj nowe karty do tablic Trello bezpośrednio z poziomu platformy Slack bez konieczności przełączania aplikacji.
 • Wklej link do narzędzia Trello na kanale Slack, aby automatycznie wyświetlać najważniejsze informacje: członków, opisy, komentarze i inne.
 • Załączaj rozmowy z platformy Slack do kart Trello, zmieniaj terminy realizacji, łącz karty i tablice, a także subskrybuj karty.
Obraz przedstawiający dodatek Power-Up Slack na karcie Trello

Dodatki Power-Up Confluence i Dysk Google do udostępniania informacji

Połącz ulubione narzędzia Twojego zespołu do tworzenia dokumentacji i zacznij udostępniać, edytować oraz tworzyć dokumenty z poziomu tablicy Trello. Każdy członek przestrzeni roboczej będzie miał dostęp do informacji w tym samym stopniu i będzie mógł zapoznać się w czasie rzeczywistym ze wszelkimi zmianami.

Confluence

Jeśli potrzebujesz kompleksowego repozytorium, w którym można przechowywać informacje oraz plany firmy, z pewnością polubisz Confluence. To doskonałe, oparte na współpracy narzędzie pozwalające na tworzenie wpisów na blogu, zarządzanie praktycznymi szczegółami związanymi z planowaniem dużego wydarzenia czy organizację osi czasu nadchodzących projektów. Strony Confluence umożliwiają edycję tekstu sformatowanego, dodawanie komentarzy w tekście, tworzenie dynamicznej zawartości i wiele więcej. Za pomocą dodatku Power-Up Confluence Cloud można:

 • Dołączać strony Confluence do kart Trello, aby jednym kliknięciem przechodzić z poziomu tablicy do szczegółowych treści.
 • Tworzyć nowe strony Confluence bezpośrednio z poziomu kart Trello.
 • Wyświetlać na rewersie karty informacje na temat strony, takie jak: kto i kiedy ją utworzył, liczba znajdujących się na niej komentarzy, a także jej fragment.
Obraz przedstawiający dodatek Power-Up Confluence na karcie Trello

Dysk Google

Dodatek Power-Up Dysk Google do Trello umożliwia korzystanie z plików i folderów na kartach Trello. Możesz przeszukiwać zawartość Dysku Google z poziomu Trello, a także tworzyć i załączać odpowiednie pliki i foldery. Wyświetlaj w czasie rzeczywistym podglądy i szczegóły oraz przechodź z powrotem do Dysku Google jednym kliknięciem.

Obraz przedstawiający dodatek Power-Up Google Drive na karcie Trello
Wskazówka eksperta:

Zapomnij o stresie związanym z tworzeniem kolejnej prezentacji zespołu. Jednym kliknięciem możesz przekształcić tablice Trello na format Prezentacji Google.

Jira

Bez względu na to, czy korzystasz z systemu Jira do realizacji konkretnej części swojego przepływu pracy, czy współpracujesz z zespołem, który korzysta z systemu Jira, dodatek Power-Up Jira pozwoli połączyć dwa narzędzia i usprawni współpracę wszystkich zespołów.

Ta integracja z Trello umożliwia:

 • Powiązanie zgłoszeń Jira (zadań lub epików) z kartami Trello, aby każdy mógł w prosty sposób śledzić, kto nad czym pracuje, niezależnie od preferowanego narzędzia.
 • Wyświetlanie ważnych informacji na temat zgłoszenia w widoku szczegółowym na rewersie karty Trello.
 • Szybkie sprawdzanie (na awersie karty), czy powiązane zgłoszenia zostały ukończone, dzięki kolorowym znaczkom, które ulegają zmianie, gdy status zgłoszenia w systemie Jira się zmieni.
 • Tworzenie nowych zgłoszeń w powiązanych projektach Jira bezpośrednio z poziomu kart Trello (to prawda — nie trzeba przechodzić do systemu Jira, aby utworzyć zgłoszenie), a następnie utworzenie powiązania z tymi kartami w Trello z poziomu systemu Jira.
 • Szybkie przechodzenie do projektu Jira za pomocą łącza utworzonego na tablicy.
Obraz przedstawiający dodatek Power-Up Jira na karcie Trello

Zapoznaj się z naszym katalogiem dodatków Power-Up i zacznij udostępniać oraz tworzyć informacje przy użyciu takich narzędzi jak Microsoft Teams, Jira, Salesforce, Github, Mailchimp, InVision i wiele innych.

Porada eksperta:

Bonusowe dodatki Power-Up nie są zaliczane do limitu dodatków Power-Up, dlatego możesz ich dodać ile tylko zechcesz.

Przekształcanie e-maili w czynności do wykonania

Jakie są Twoje relacje z pocztą e-mail? To skomplikowane… Rozumiemy! W większości przypadków e-maile są przytłaczające, czasami jednak są istotne i pełne informacji przydatnych dla Twoich projektów. Aby mieć pewność, że nie pominiesz żadnych ważnych informacji, przygotowaliśmy kilka sposobów pozwalających przekształcić e-maile w czynności do wykonania.

Tworzenie karty z e-maila

Bez względu na to, czy korzystasz ze swojej skrzynki odbiorczej do komunikacji wewnętrznej czy zewnętrznej, najprawdopodobniej w dużej mierze polegasz na poczcie e-mail. Funkcja Utwórz kartę z e-maila pozwala w prosty sposób wysyłać e-maile do konkretnych tablic lub kart Trello, aby rozpocząć pracę nad czynnościami do wykonania w określonym kontekście.

Każda tablica oraz każda karta ma przypisany unikatowy adres e-mail, na który można wysyłać wiadomości. W przypadku tablic znajdziesz go w obszarze „Ustawienia opcji Utwórz kartę z e-maila” w menu tablicy. W przypadku kart znajdziesz go po naciśnięciu przycisku „Udostępnij” w menu karty. Wiadomości e-mail wysłane na unikatowy adres e-mail tablicy powodują utworzenie nowej karty na wyznaczonej liście wraz z treścią e-maila. Wiadomości e-mail wysłane na unikatowy adres e-mail karty zostaną wyświetlone jako komentarz do tej karty.

Od techniki inbox zero po spersonalizowany system CRM — funkcja Utwórz kartę z e-maila to również doskonałe rozwiązanie umożliwiające stronom trzecim interakcję z tablicą, nawet w sposób nieświadomy.

Obraz przedstawiający funkcję Utwórz kartę z e-maila w Trello
Porada eksperta:

Czy jeden z członków Twojego zespołu niechętnie korzysta z Trello? Poproś taką osobę o wysyłanie informacji na tablicę pocztą e-mail. Zostaną one bez problemu dodane do projektu zespołu.

Dodatek Trello for Gmail

Bez względu na to, czy jesteś technicznym nerdem z uwielbieniem testującym nowe dodatki, czy nowicjuszem, który pragnie zwiększyć produktywność za pomocą kilku kliknięć, dodatek Trello for Gmail z pewnością Ci się spodoba. Dzięki niemu w kilka sekund uporasz się ze swoją skrzynką odbiorczą i zwiększysz produktywność.

Możesz szybko tworzyć nowe karty na tablicach Trello bezpośrednio z poziomu skrzynki odbiorczej Gmail. Zainstalowanie dodatku Trello for Gmail pozwoli Ci przekształcać e-maile w karty Trello bez opuszczania środowiska skrzynki odbiorczej. Zyskasz możliwość edytowania tablicy, listy, daty oraz nazwy i opisu karty z poziomu konta Gmail.

E-maile przekształcone w działania?! Właśnie tak powinno wyglądać prawdziwe biuro cyfrowe, czyż nie?

Obraz przedstawiający dodatek Trello for Gmail

Zwiększanie wydajności dzięki dodatkom Power-Up

Dodatki Power-Up nie tylko łączą projekt z narzędziami zewnętrznymi, ale także umożliwiają korzystanie z dodatkowych funkcji na tablicach. Dostosuj swoją tablicę, aby zebrać wszystkie priorytety zespołu i utworzyć niezawodne, unikatowe przepływy pracy. Najlepsze jest to, że nieograniczona liczba dodatków Power-Up jest dostępna w każdym planie Trello, więc masz całe bogactwo możliwości Trello na wyciągnięcie ręki. Dodatki Power-Up to nie tylko narzędzia do obsługi tablic, takie jak kloner kart czy limity list, ale także możliwość połączenia tablic z ponad 200 zaawansowanymi aplikacjami i integracjami. Czas, by wreszcie wypróbować je wszystkie!

Kontrola nad zadaniami cyklicznymi dzięki Klonerowi kart

Bez względu na to, czy pełnisz funkcję kierowniczą, czy Twoje stanowisko ma charakter bardziej operacyjny, z pewnością niektóre zadania często się powtarzają. Możesz zachować kontrolę nad takimi zadaniami cyklicznymi, korzystając z dodatku Power-Up Kloner kart, który umożliwia tworzenie kopii kart z ustawioną częstotliwością.

Obraz przedstawiający dodatek Power-Up Kloner kart na karcie Trello

Przykład — automatyzacja powtarzalnych raportów: zespoły sprzedaży i finansowe, które muszą sporządzać tygodniowe, miesięczne i roczne raporty ze sprzedaży, mogą dodać te zadania do swojej listy zadań do wykonania za pomocą pliku Arkuszy Google załączonego już do karty.

Czytelny podział projektu dzięki limitom list

Określ granice dla tablic, aby zespoły mogły się skoncentrować na naprawdę ważnych sprawach. Ustaw limit swoich list, a zostaną one wyróżnione w Trello, jeśli liczba zawartych w nich kart przekroczy ten limit.

Obraz przedstawiający limity list na tablicy Trello

Przykład — konfiguracja płynnego kalendarza redakcyjnego: aby projektowanie ilustracji nie stało się wąskim gardłem w Twoim kalendarzu redakcyjnym, ustaw limit listy i upewnij się, że redaktorzy nie przeciągną na listę „Gotowe do zaprojektowania” więcej kart niż wynosi wartość ograniczenia.

Wypróbuj plan Premium bezpłatnie przez 14 dni

Widoki Trello pozwolą Ci spojrzeć na swoją pracę w zupełnie nowy sposób.