Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Xem Trello trong thực tiễn

Khám phá tất cả những cách Trello có thể giúp thúc đẩy năng suất nhóm.