Skip to main content
Ceny

Seznamte se s řešením Trello

Trello vašemu týmu usnadní odvádění práce. Trello vám pomůže udržet pořádek ve vaší práci bez ohledu na projekt, workflow nebo typ týmu. Je to jednoduché – zaregistrujte se, vytvořte nástěnku a je to! Zvýšení produktivity je hned za dveřmi.

Kapitola 1

Základy práce s nástěnkou Trello

Začít pracovat v řešení Trello je snadné. V této kapitole se dozvíte o jeho základních komponentách, například nástěnkách, sloupcích a kartách.

Pojďme si projít základy

Nástěnka Trello má pouze čtyři klíčové komponenty, nabízí však nekonečné možnosti:

Co je nástěnka?

Nástěnky (A) jsou místem, kde týmy spolupracují a odvádí práci. Nástěnky můžete vytvářet za účelem správy projektů, sestavení sdílených workflowů nebo ukládání důležitých informací.

Obrázek zobrazující nástěnku Trello

Co je sloupec?

Sloupce (B) mohou představovat fáze průběhu nebo kategorie informací. Přesouvejte karty z jednoho sloupce do druhého, podle toho. jak budou vaše úkoly směřovat k cíli, nebo si uspořádejte karty tak, aby vám umožňovaly sledovat nápady nebo důležité informace. Vytvořte tolik sloupců, kolik potřebujete, a přetažením přizpůsobte jejich pořadí.

Obrázek zobrazující sloupce na nástěnce Trello

Co je karta?

Karty (C) mohou představovat cokoli od projektu po úkol nebo nápad. Karty mají dvě strany: přední a zadní (detail).

  • Na přední straně karty se zobrazují rychlé informace, například popis úkolu a termín splnění. Přední stranu karty uvidíte přímo na nástěnce.

  • Zadní strana karty (detail) obsahuje podrobnější informace, například souhrn úkolu, seznamy a týmovou konverzaci. K detailu karty se dostanete jejím výběrem v daném sloupci.

Co je nabídka nástěnky?

Nabídka nástěnky (D) vám poskytuje rychlý přístup k nastavením nástěnky, vylepšením (integracím aplikací) a automatizacím. Můžete zde vyhledat karty na nástěnce nebo zobrazit kanál aktivit nástěnky. K nabídce se dostanete výběrem možnosti Zobrazit nabídku v pravém horním rohu nástěnky.

Bonus: Jak vyhledávat nástěnky a karty v řešení Trello

Pohled na nabídku na nástěnce Trello

Co jsou nastavení soukromí nástěnky?

Nastavení soukromí nástěnky zajišťují, aby k nástěnce nebo pracovnímu prostoru měli přístup pouze ti správní lidé. Úroveň soukromí nástěnky můžete nastavit při vytváření nástěnky a později ji můžete kdykoli změnit (jejím výběrem v horní části nástěnky).

Obrázek zobrazující, jak na nástěnce Trello vybrat nastavení ochrany osobních údajů
  • Soukromé: Ke konkrétním nástěnkám mají přístup pouze přiřazení členové. Toto nastavení je ideální, pokud chcete zachovat důvěrnost svých informací a workflowů.
  • Pracovní prostor: Výchozí nastavení ochrany osobních údajů na nástěnce v Trello Enterprise. Každý člen pracovního prostoru může prohlížet, připojovat a upravovat karty na nástěnce.
  • Organizace: Tuto nástěnku si může zobrazit každý licencovaný uživatel ve vaší společnosti, ale upravovat ji mohou pouze správci pracovního prostoru, správci nástěnky a členové přiřazení k nástěnce. Potřebujete více informací?
  • Veřejné: Veřejné nástěnky jsou viditelné pro externí publikum (a Google!), ale změny na nich mohou provádět pouze k nim přiřazení členové týmu. Při vytváření nástěnky Trello se ve výchozím nastavení nabízí soukromá nástěnka a v některých instancích v edici Trello Enterprise může být vytváření veřejných nástěnek omezeno správcem.

Pokud jste správce edice Enterprise a zajímá vás, jak spravovat nastavení soukromí nástěnek na úrovni celého podniku, přejděte na kapitolu 12.

Vysvětlení typů uživatelů a správců

Tři typy uživatelů:

Členové edice Enterprise: Jedná se o placené licencované uživatele aktivní ve vaší edici Trello Enterprise. Lze je přidat na nástěnky s úplným přístupem k úpravám. Správci edice Enterprise mohou spravovat oprávnění těchto členů zcela bez omezení.

Běžní členové: Jedná se o nelicencované uživatele řešení Trello ve vaší společnosti. Jsou součástí vaší společnosti a mohou používat Trello pro své soukromé projekty, ve výchozím nastavení však nemají plný přístup k k pracovním prostorům a nástěnkám Enterprise. Musí být pozváni jako hosté.

Pozorovatelé: Pozorovatelé jsou členové nástěnky, kteří mají možnost prohlížet nástěnku a přidávat k ní komentáře, ale nemají možnost přesouvat ani upravovat karty, nahrávat přílohy ani měnit nastavení nástěnky. Potřebujete více informací? Dokumentace: Přidávání pozorovatelů na nástěnky

Čtyři typy správců:

Správce edice Enterprise: Dohlíží na nastavení edice Trello Enterprise napříč celou vaší společností. Nastavení zahrnují členy a jejich oprávnění, nastavení nástěnek a schválená vylepšení a nástroje ke sdílení souborů.

Souhrnná tabulka správce edice Enterprise: V tomto centru mohou správci edice Enterprise přidávat nebo odebírat placené uživatele, spravovat pracovní prostory a určovat další nastavení na úrovni edice Enterprise.

Správce pracovního prostoru: Správce pracovního prostoru spravuje nastavení pro celý pracovní prostor (například všechny nástěnky patřící technickému týmu nebo všechny nástěnky patřící HR týmu).

Správce nástěnky: Správcem nástěnky je kdokoli, kdo má na starosti správu nastavení konkrétní nástěnky.

Nyní, když už máte základy za sebou, se můžete podívat, jak mohou vaše týmy používat své nástěnky k propojení a spolupráci.