Skip to main content
Ceny

Seznamte se s řešením Trello

Trello vašemu týmu usnadní odvádění práce. Trello vám pomůže udržet pořádek ve vaší práci bez ohledu na projekt, workflow nebo typ týmu. Je to jednoduché – zaregistrujte se, vytvořte nástěnku a je to! Zvýšení produktivity je hned za dveřmi.

Kapitola 8

Jak přizpůsobit viditelnost sestav a souhrnných tabulek v řešení Trello

Trello Enterprise umožňuje snadno udržet vedení a ostatní zainteresované osoby v obraze.

Zatímco zaměstnanecké týmy v Trello Enterprise denně přehazují úkoly zleva doprava, vedení může potřebovat přístup k řešení Trello na obecnější úrovni a možnost podívat se na souhrn probíhající práce v celém podniku. Trello Enterprise naštěstí umožňuje snadno udržet vedení a ostatní zainteresované osoby v obraze.

Předávání poznatků vedoucím

Ne každý vedoucí nebo zainteresovaná osoba potřebuje stejnou úroveň informací. Někteří vedoucí preferují obecný přehled reálného stavu projektů, zatímco jiní se rádi hlouběji ponoří do procesu pohybu úkolů ve vašem týmu.

Řešení Trello Enterprise vám umožňuje přizpůsobit způsob prezentace důležitých informací vedoucím a zainteresovaným osobám. Ať už chcete udělit přístup na nástěnku, vytvořit hlavní nástěnku s obecným přehledem nebo sestavit vlastní souhrnnou tabulku, řešení máme pro každého.

Několik příkladů vedoucích a možných přístupů k přehledům:

 • Vedoucí týmů: Tito vedoucí mohou dohlížet na celý pracovní prostor a potřebují přehled o nástěnkách, úkolech a členech v tomto prostoru.
  • Vylepšená zobrazení: Zobrazení časové osy a kalendáře poskytují vedoucímu týmu obecné poznatky o kartách v rámci konkrétní nástěnky. Zobrazení tabulky poskytuje podobné obecné zobrazení, ale pro všechny nástěnky v pracovním prostoru.
  • Sestavy: Zobrazení souhrnné tabulky a sestava pracovního prostoru poskytují interaktivní vizualizace dat na základě metrik, jako jsou například karty na člena týmu nebo karty na štítek. Tato data můžete dokonce exportovat.
  • Automatizace: Máte možnost nastavit nástroj Butler tak, aby zasílal automatická oznámení pokaždé, když na nástěnce dojde k určitým akcím. Může to být například při přesunutí karty do sloupce Hotovo nebo při překročení přiřazeného termínu splnění karty.
 • Výkonné vedení. Tito vedoucí chtějí vědět, jak Trello pomáhá týmům odvádět práci, a potřebují přehled o objemu odvedené práce a využívaných funkcích.
  • Souhrnné tabulky: Zobrazení souhrnné tabulky poskytuje určité metriky, například karty na sloupec nebo karty na štítek. Souhrnné tabulky nabízí také historické sestavy, které vedoucím umožňují zobrazení těchto metrik v delších časových rámcích.
  • Vlastní sestavy: Pokud máte k dispozici vývojáře, můžete využít otevřené rozhraní API řešení Trello a vytvořit vlastní začlenění změn čerpáním dat, která vaši výkonní vedoucí potřebují.

Přiřazení vedoucích jako pozorovatelů nástěnky

Pozvěte externí spolupracovníky a zainteresované osoby, aby se připojili ke konkrétní nástěnce. Je to perfektní volba pro vedoucí, kteří preferují podrobnější pohled na stav úkolů.

An image showing how to add observers to a Trello board

Při rozesílání pozvánek přiřaďte vedoucím a zainteresovaným osobám status pozorovatele. To jim umožní prohlížet si podrobnosti karet a přidávat komentáře v přehledech aktivit.

Vytvoření hlavní nástěnky

Pomocí hlavní nástěnky můžete synchronizovat konkrétní karty z celého pracovního prostoru do jediného – hlavního – zobrazení. Je to ideální pro vedoucí, kteří chtějí konkrétní informace na jednom místě nebo jen potřebují vědět, jaké úkoly, poznatky nebo schválení je třeba řešit.

Bonus: Ušetří vám to také hodiny práce se shromažďováním informací a jejich odesílání přes e-mail.

An image showing an example of a master board in Trello

Hlavní nástěnky můžete vytvářet pomocí vylepšení Unito. Tato integrace využívá obousměrnou synchronizaci. To znamená, že se všechny změny provedené na kartě na hlavní nástěnce projeví i na nástěnce, odkud karta pochází, a naopak.

Přizpůsobení zobrazení souhrnné tabulky

Zobrazení souhrnné tabulky poskytuje rychlý a robustní způsob, jak vedoucím dodávat přizpůsobené informace. Je to ideální pro vedoucí, kteří potřebují obecný přehled o klíčových metrikách, ale zároveň i možnost ponořit se do konkrétních metrik hlouběji, pokud to bude zrovna vhodné.

An image showing an example of the dashboard view of a Trello board

Vizualizací klíčových metrik, například termínů splnění, přiřazených karet a informací o kartách na sloupec, zvýšíte důvěru vedoucích a zainteresovaných osob ve směřování projektu. Vedoucí díky tomu také snáze porozumí kapacitě týmu a poměru úkolů na jednotlivé členy týmu.

Využití integrací aplikací pro ještě podrobnější analytiku

Pokud máte konkrétnější požadavky na sestavy, můžete zapnout vylepšení navržená pro analytiku a sestavy. Vylepšení Dashboards by Screenful může například pomoci vývojářským týmům vytvářet sestavy o minulých sprintech a vydáních nebo může obchodním týmům usnadnit sledování životních cyklů obchodních příležitostí a prodejů.

An image showing Trello Power-Ups for analytics and reporting

Díky oznámením zastihnete vedoucí a zainteresované osoby tam, kde pracují – například v e-mailu nebo nástroji Slack. Pokud chcete například zasílat výstrahy z řešení Trello do nástroje Slack, zapněte vylepšení Slack. Můžete třeba nastavit, aby se pokaždé, když člen týmu přesune kartu do sloupce Dokončeno, odeslala zpráva do konkrétního kanálu Slack. Vedoucí nebo hosté v tomto kanálu pak mohou zkontrolovat příslušný chat, překliknout na konkrétní kartu a přidat požadované údaje.

An image showing the Slack Power-Up for Trello

Seznámení s možnostmi sestav

Trello poskytuje mnoho míst, kde můžete vytvářet sestavy. Některé možnosti se nachází v pracovních prostorech, jiné v souhrnné tabulce správce Enterprise a některé lze využít prostřednictvím volání zákazníků do rozhraní API řešení Trello.

Sestavy pracovních prostorů

Sestavy v pracovních prostorech jsou omezeny na konkrétní pracovní prostor. V současné době nelze vytvářet sestavy pro více různých nástěnek napříč pracovními prostory.

 • Vylepšená zobrazení: Zobrazení tabulky a časové osy poskytují přehled o objemu práce a přiřazení úkolů pro jednu nebo více nástěnek v jednom pracovním prostoru.
 • Sestava pracovního prostoru: Získejte rychlý rozpis karet s budoucím nebo aktuálním termínem splnění, informací o přiřazení karet jednotlivým členům pracovního prostoru a karet podle štítku. Tyto výsledky můžete exportovat. K sestavě pracovního prostoru se dostanete výběrem možnosti „Sestava pracovního prostoru“ u požadovaného pracovního prostoru na domovské obrazovce.
Protokol auditu souhrnné tabulky Enterprise

Aktivitu správce Enterprise si můžete zobrazit a exportovat pomocí možnosti Protokol auditu v boční navigační nabídce souhrnné tabulky správce Enterprise. Mezi akce zaznamenávané v protokolu auditu patří (mimo jiné) změny členství, oprávnění a nastavení na úrovni celého plánu Enterprise a správa vylepšení.

Vlastní sestavy přes rozhraní API

Máte po ruce vývojáře? Prozkoumejte možnosti vlastních sestav, které můžete vytvořit pomocí koncových bodů řešení Trello dostupných přímo přes naše rozhraní API.

Teď, když už jste poznali několik způsobů, jak sdílet informace s vedením, je čas ponořit se hlouběji do světa správců Enterprise a jejich souhrnné tabulky.