Skip to main content
Hinnoittelu

Tutustu Trelloon

Trello auttaa työryhmääsi saamaan työt valmiiksi. Trello auttaa pitämään asiat järjestyksessä riippumatta projektista, työnkulusta ja työryhmän tyypistä. Se on yksinkertaista – rekisteröidy, luo taulu ja aloita käyttö! Tuottavuus odottaa kulman takana.

Vertaile tilauksia ja hinnoittelua

Olipa työryhmässäsi sitten kaksi tai kaksi tuhatta jäsentä, Trellon joustavan hinnoittelun ansiosta maksat vain tarvitsemastasi kapasiteetista.

Luku 8

Koontitaulun ja raportin näkyvyyden mukautus Trellossa

Trello Enterprise tekee johdon ja muiden sidosryhmien ajan tasalla pitämisestä helppoa.

Työryhmät voivat suorittaa tehtäviä päivät pitkät Trello Enterprisessa, mutta johto saattaa tarvita pääsyn Trelloon, jotta se saa korkean tason näkymän eri puolilla yritystä tehtävään työhön. Onneksi Trello Enterprise tekee johdon ja muiden sidosryhmien ajan tasalla pitämisestä helppoa.

Tietojen toimittaminen johtajille

Kaikki johtajat ja sidosryhmät eivät tarvitse samoja tietoja. Jotkin johtajat haluavat hyvin korkean tason näkymän projektien tilasta, kun taas toiset kaipaavat syväluotaavampaa katsausta työryhmän tehtävien edistymisestä.

Trello Enterprisen avulla voit mukauttaa tärkeiden tietojen esittämistä johtajille ja sidosryhmille. Kaikille löytyy sopiva ratkaisu taulujen käyttöoikeuksien myöntämiseen sekä päänäkymätaulun ja mukautetun koontitaulun luomiseen.

Tässä on muutamia esimerkkejä johtajista ja mahdollisista näkyvyyden lähestymistavoista:

  • Työryhmien johtajat. Nämä johtajat saattavat valvoa kokonaista työtilaa ja tarvita näkyvyyttä tilan sisältämiin tauluihin, tehtäviin ja jäseniin. –Parannetut näkymät. Aikajana- ja kalenterinäkymät antavat työryhmälle korkean tason tietoja tietyssä taulussa olevista korteista. Taulunäkymä antaa myös korkean tason näkymän työtilan kaikista tauluista. –Raportointi. Koontitaulunäkymä ja työtilaraportti tarjoavat tietojen interaktiivisia visualisointeja perustuen mittareihin, kuten kortit per työryhmän jäsen ja kortit per leima. Voit myös viedä nämä tiedot. –Automaatiot. Määritä Butler lähettämään automaattisia ilmoituksia, kun taululla tehdään tiettyjä toimintoja. Esimerkkejä ovat kortin siirtäminen Valmis-luetteloon tai se, kun kortti ylittää asetetun määräajan.
  • Johtoporras. Nämä johtajat haluavat tietää, että Trello auttaa työryhmiä saamaan töitä tehtyä, ja he tarvitsevat näkyvyyttä tehtyyn työmäärään ja käytettyihin ominaisuuksiin. –Koontitaulut. Koontitaulunäkymä tarjoaa tiettyjä mittareita, kuten kortit per luettelo ja kortit per leima. Koontitaulut tarjoavat myös historiallisen raportoinnin, jonka avulla johto voi katsoa näitä mittareita pidemmillä aikaväleillä. –Mukautettu raportointi. Jos sinulla on tarvittavat kehitysresurssit, voit käyttää Trellon avointa ohjelmointirajapintaa mukautettujen kutsujen luomiseen, jotta voit noutaa johdon haluamat tiedot.

Johtajien määrääminen taulujen katselijoiksi

Kutsu ulkoisia työkumppaneita ja sidosryhmiä liittymään tiettyyn tauluun. Se on täydellinen vaihtoehto johtajille, jotka haluavat syväluotaavamman näkymän tehtävien tilasta.

An image showing how to add observers to a Trello board

Kutsujen lähettämisen yhteydessä voit määrittää johtajille ja sidosryhmille katselijan roolin. Tällä tavalla he voivat katsoa korttien tietoja ja lisätä kommentteja kortin uutissyötteeseen.

Päätaulun luominen

Päätaulun avulla voit synkronoida työtilan tiettyjä kortteja yhteen näkymään eli päänäkymään. Se sopii täydellisesti johtajille, jotka haluavat nähdä tietyt tiedot keskitetysti tai tietää, mitkä tehtävät, tiedot tai hyväksynnät tarvitsevat käsittelyä.

Bonus: se säästää myös aikaa sähköpostilla lähetettävien päivitysten kokoamisesta.

An image showing an example of a master board in Trello

Voit luoda päätauluja käyttämällä Unito-Power-Upia. Tämä integrointi käyttää kaksisuuntaista synkronointia, eli päätaulussa korttiin tehdyt muutokset siirtyvät kortin alkuperäiseen tauluun ja toisin päin.

Koontitaulunäkymien mukauttaminen

Koontitaulunäkymä tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan toimittaa mukautettuja päivityksiä johdolle. Se on täydellinen vaihtoehto johtajille, jotka haluavat korkean tason näkymän tärkeistä mittareista ja mahdollisuuden porautua tarvittaessa syvemmälle.

An image showing an example of the dashboard view of a Trello board

Tärkeiden mittarien, kuten määräaikojen, määrättyjen korttien ja luettelon korttien, visualisoiminen parantaa johtajien ja sidosryhmien luottamusta projektiin. Näin johtajat voivat myös ymmärtää paremmin työryhmän kantokykyä ja tehtävien määrää per työryhmän jäsen.

Analytiikan lisääminen sovellusintegraatioilla

Voit ottaa käyttöön analytiikkaa ja raportointia varten suunniteltuja Power-Upeja, jotka auttavat raportointitarpeiden täyttämisessä. Esimerkiksi Dashboards by Screenful voi auttaa kehitystyöryhmiä raportoimaan aiemmista sprinteistä ja julkaisuista tai myyntityöryhmiä seuraamaan mahdollisten asiakkaiden ja myynnin syklejä.

An image showing Trello Power-Ups for analytics and reporting

Ilmoitukset voidaan toimittaa sinne, missä johtajat ja sidosryhmät ovat – esimerkiksi sähköpostin tai Slackin kautta. Voit esimerkiksi saada Trello-hälytyksiä Slackiin ottamalla käyttöön Slack-Power-Upin. Esimerkiksi tietylle Slack-kanavalle voidaan lähettää viesti aina, kun työryhmän jäsen siirtää kortin Valmis-luetteloon. Kanavan johtajat ja vieraat voivat seurata Slack-keskustelua, napsauttaa tiettyä korttia ja lisätä pyydetyt lisätiedot.

An image showing the Slack Power-Up for Trello

Raportointivaihtoehtojen tunteminen

Trello tarjoaa useita menetelmiä raportointiin. Osaa niistä käytetään työtilojen kautta ja toisia Enterprise-ylläpitäjän koontitaulun kautta. Joitain on myös mahdollista käyttää tekemällä pyyntöjä Trellon ohjelmointirajapinnan kautta.

Työtilan raportointi

Työtiloissa raportointi on rajoitettu tiettyihin työtiloihin. Tällä hetkellä et voi tehdä raportteja useista tauluista, jotka ovat eri työtiloissa. –Parannetut näkymät. Taulu- ja aikajananäkymät antavat tietoa tehtävien määrästä ja niiden määräämisestä yhdellä tai useammilla tauluilla samassa työtilassa. –Työtilaraportti. Saat nopean erittelyn tulevista ja erääntyvistä korteista, korttien määräyksistä työtilan jäsenen mukaan sekä korteista leiman mukaan. Voit viedä nämä tulokset. Avaa työtilaraportti valitsemalla kotinäytöltä halutun työtilan Työtilaraportti-vaihtoehto.

Enterprise-koontitaulun auditointiloki

Näytä ja vie Enterprise-ylläpitäjän aktiviteetti Enterprise-ylläpitäjän koontitaulun sivuvalikon Auditointiloki-vaihtoehdolla. Auditointilokiin sisällytettyihin toimintoihin kuuluvat muun muassa jäsenyyksien muutokset, Enterprise-tilauksen laajuiset käyttöoikeudet ja asetukset sekä Power-Upien hallinta.

Mukautettu API-raportointi

Onko sinulla vapaita kehitysresursseja? Voit luoda oman mukautetun raportoinnin Trellon kaikilla päätepisteillä hyödyntämällä suoraan ohjelmointirajapintaamme.

Nyt kun olet oppinut tapoja johdon pitämiseksi ajan tasalla, on aika tutustua Enterprise-ylläpitäjiin ja Enterprise-ylläpitäjän koontitauluun.