Skip to main content
Prijzen

Maak kennis met Trello

Met Trello krijgt je team het werk makkelijk gedaan. Trello helpt je alles georganiseerd te houden, ongeacht het project, de workflow of het type team. Het is heel eenvoudig: je meldt je aan, je maakt een bord aan en je bent klaar voor de start. Laat die productiviteit maar komen!

Hoofdstuk 5

Geavanceerde Trello-functies: automatiseringen, checklists en meer

Butler is Trello's antwoord op automatisering. Met Trello Enterprise kunnen teams onbeperkt regels aanmaken en opdrachten plannen waarmee verschillende acties op het bord worden uitgevoerd.

Waarom Butler gebruiken?

De veelzijdigheid van Butler maakt het een waardevolle tool voor je borden. En dit is waarom:

 • Butler bespaart je tijd en moeite door terugkerende taken te automatiseren.
 • Butler blijft consistent en voert dezelfde taken elke keer onder dezelfde omstandigheden uit.
 • Butler houdt je board overzichtelijk door periodiek onderhoudstaken uit te voeren.

Aan de slag met Butler

Met Butler is het voor iedereen kinderspel om vrijwel elke actie op een Trello-bord te automatiseren. De eenvoudige taal vereist geen codering en je kan binnen luttele seconden elke automation opzetten.

Selecteer Automation in de bovenste balk van je bord om aan de slag te gaan.

Butler biedt vijf verschillende automatiseringstypen:

 • Regels
 • Kaartknoppen
 • Bordknoppen
 • Kalenderopdrachten
 • Vervaldatumopdrachten

Elk type wordt hieronder nader uitgelegd.

Pro-tip

Butler detecteert automatisch terugkerende acties die je op een bord uitvoert en stelt deze voor als automations die in één klik kunnen worden toegevoegd. Voorgestelde automations vind je in de sectie Automation-tips van je Butler-hub.

Regels automatiseren

Regels bestaan uit twee onderdelen: een trigger en een resulterende actie. Je kan beide onderdelen van een regel aanpassen en meer dan één resulterende actie opnemen.

Selecteer Regels in het zijmenu. Hier kun je bestaande regels bekijken, bewerken, kopiëren of verwijderen. Om een nieuwe regel te maken selecteer je Regel aanmaken in de rechterbovenhoek.

Begin met het definiëren van je trigger. Dit is de actie die ertoe leidt dat de opdracht wordt uitgevoerd. Een trigger kan bestaan uit het verplaatsen van een kaart naar een nieuwe lijst, het toevoegen van een label, het als voltooid markeren van een taak, het afvinken van items in een checklist, enzovoort.

Als je de trigger hebt gedefinieerd, selecteer je het groene plusteken aan de rechterkant van de trigger om deze aan de regel toe te voegen.

Een afbeelding die laat zien hoe je een automatiseringsregel aanmaakt in Butler

Definieer vervolgens de resulterende actie, of wat Butler moet doet wanneer de trigger plaatsvindt. Voorbeelden van resulterende acties zijn het verplaatsen van een kaart, het toewijzen of verwijderen van leden en het instellen van een vervaldatum.

Als je de resulterende actie hebt gedefinieerd, selecteer je het groene plusteken op de juiste actie om deze aan de regel toe te voegen. Je kan meer dan één resulterende actie definiëren (bijvoorbeeld: ‘verplaats kaart naar Gereed’ en ‘verwijder mij van de kaart’).

Selecteer Opslaan in de rechterbovenhoek om de nieuwe regel op te slaan.

Dit zijn een paar voorbeelden van handige regels:

 • Urgente taken identificeren

  • Trigger: Wanneer een teamlid een kaart als ‘Dringend’ markeert
  • Acties: De kaart verplaatsen naar het begin van de lijst, de kaart versturen naar het Slack-kanaal van het bord met het bericht “Kan iemand dit doen?” en een vervaldatum toevoegen van drie dagen na vandaag.
 • Een taak voltooien

  • Trigger: Wanneer een teamlid een checklist voltooit
  • Acties: De vervaldatum als voltooid markeren, de kaart naar de lijst ‘Gereed’ verplaatsen en @-vermelding “Helemaal klaar!” naar teamleider

Knoppen aanmaken op kaarten en borden

Knoppen bieden snelle toegang tot acties op kaart- en bordniveau. Wanneer je een knop selecteert, wordt er een reeks acties uitgevoerd voor een specifieke kaart of voor het hele bord.

Selecteer Kaartknop of Bordknop in het zijmenu. Hier kun je bestaande knoppen bekijken, bewerken, kopiëren of verwijderen. Je kan zelfs knoppen delen met je Workspace, zodat ze niet opnieuw op elk bord hoeven te worden aangemaakt. Om een nieuwe regel aan te maken selecteer je Knop aanmaken in de rechterbovenhoek.

Een afbeelding die laat zien hoe je een kaartknop aanmaakt in Butler

Kies een pictogram voor je knop en geef de knop een naam. Definieer vervolgens de resulterende actie of wat Butler moet doen wanneer je de knop selecteert.

Een resulterende actie kan bestaan uit het toepassen van een sortering, het verplaatsen een kaart, het instellen van een vervaldatum, enzovoort. Zodra je de resulterende actie hebt gedefinieerd, selecteer je het groene plusteken aan de rechterkant van de trigger om de actie aan de knop toe te voegen.

Een afbeelding die laat zien hoe je een bordknop aanmaakt in Butler

Zodra je je knop hebt gedefinieerd en de resulterende actie(s) hebt geselecteerd, selecteer je Opslaan in de rechterbovenhoek om de nieuwe knop op te slaan.

Dit zijn een paar voorbeelden van handige knoppen:

 • Werk naar de volgende stap verplaatsen.

  • Knop: Maak een kaartknop aan met de naam ‘Volgende stap’.
  • Actie: Als deze knop wordt geselecteerd, verplaatst Butler de kaart naar de volgende lijst, voegt het teamlid toe dat verantwoordelijk is voor de volgende stap en voegt een vervaldatum toe.
 • Alle kaarten sorteren op de toegewezen vervaldatum.

  • Knop: Maak een bordknop aan met de naam ‘Sorteren op vervaldatum’.
  • Actie: Als deze knop wordt geselecteerd, sorteert Butler kaarten binnen hun lijsten op de gedefinieerde vervaldatum.

Opdrachten voor kalender en einddatum instellen

Tik op Butler om via kalender- en vervaldatumopdrachten terugkerende gebeurtenissen aan te maken en herinneringen te krijgen voor belangrijke vervaldatums.

Kalenderopdrachten

Kalenderopdrachten automatiseren terugkerende taken en acties voor regelmatig bordonderhoud, zoals het maken van terugkerende gebeurtenissen of het archiveren van voltooide kaarten. Je kan deze opdrachten met specifieke intervallen laten uitvoeren, zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks.

Selecteer Kalender in het zijmenu. Hier kun je bestaande kalenderopdrachten bekijken, bewerken, kopiëren of verwijderen. Om een nieuwe opdracht aan te maken selecteer je Opdracht aanmaken in de rechterbovenhoek.

Begin met het definiëren van je trigger. Bij een kalenderopdracht is je trigger een interval, zoals ‘elke dag’ of ‘de eerste dinsdag van elke maand’.

Als je de interval hebt gedefinieerd, selecteer je het groene plusteken helemaal rechts van de trigger om deze toe te voegen aan de opdracht.

Een afbeelding die laat zien hoe je een opdracht voor een planning aanmaakt in Butler

Definieer vervolgens de resulterende actie of wat Butler op de opgegeven interval moet doen. Voorbeelden van resulterende acties zijn het aanmaken van een terugkerende kaart, het verplaatsen van een kaart of het archiveren van voltooide kaarten.

Zodra je de resulterende actie hebt gedefinieerd, selecteer je het groene plusteken aan de rechterkant van de trigger om de actie toe te voegen aan de knop.

Selecteer Opslaan in de rechterbovenhoek om de nieuwe kalenderopdracht op te slaan.

Dit zijn een paar voorbeelden van handige kalenderopdrachten:

 • Wekelijks onderhoud van bord uitvoeren.

  • Kalenderinterval: Elke vrijdag om 17.00 uur
  • Actie: Alle kaarten in de lijst ‘Gereed’ archiveren, de kaarten in de lijst ‘Volgende sprint’ verplaatsen naar de lijst ‘Te doen’ en alle kaarten in de lijst ‘Bezig’ sorteren op hun vervaldatum.
 • Kaarten maken voor terugkerende 1:1 besprekingen of vergaderingen.

  • Kalenderinterval: Elke maandag om 7.00 uur
  • Actie: Een nieuwe kaart maken in de lijst ‘Te doen’ met de titel ‘Wekelijkse vergaderagenda maken’.

Vervaldatumopdrachten

Opdrachten met een vervaldatum gebruiken de vervaldatum van een kaart als trigger. Acties kunnen plaatsvinden op het moment dat de vervaldatum van een kaart dichterbij komt, op het moment dat de datum is bereikt of een bepaalde periode nadat een kaart is vervallen.

Selecteer Vervaldatum in het zijmenu. Hier kun je bestaande vervaldatumopdrachten bekijken, bewerken, kopiëren of verwijderen. Om een nieuwe opdracht aan te maken selecteer jeOpdracht aanmaken in de rechterbovenhoek.

Begin met het definiëren van je trigger. Bij een opdracht met een vervaldatum is de trigger een aan een vervaldatum gerelateerde interval, zoals ‘twee dagen vóór de vervaldatum van een kaart’ of ‘de maandag voorafgaand aan de vervaldatum van een kaart’.

Als je de interval hebt gedefinieerd, selecteer je het groene plusteken helemaal rechts van de trigger om deze toe te voegen aan de opdracht.

Een afbeelding die laat zien hoe je een trigger voor een vervaldatum selecteert in Butler

Definieer vervolgens de resulterende actie of wat Butler op de opgegeven interval moet doen. Voorbeelden van resulterende acties zijn het aanmaken van een terugkerende kaart, het verplaatsen van een kaart of het archiveren van voltooide kaarten.

Zodra je de resulterende actie hebt gedefinieerd, selecteer je het groene plusteken aan de rechterkant van de trigger om de actie toe te voegen aan de knop.

Een afbeelding die laat zien hoe je een opdracht voor een vervaldatum aanmaakt in Butler

Selecteer Opslaan in de rechterbovenhoek om de nieuwe vervaldatumopdracht op te slaan.

Dit zijn een paar voorbeelden van handige vervaldatumopdrachten:

 • Je team herinneren aan aanstaande vervaldatums.

  • Status vervaldatum: Twee dagen voordat een kaart vervalt
  • Actie: De kaart verplaatsen naar de lijst ‘We zijn er bijna’ en het gele label toevoegen aan de kaart.
 • Een achterstallige kaart markeren.

  • Status vervaldatum: Het moment waarop de vervaldatum van een kaart wordt bereikt
  • Actie: De kaart bovenaan de lijst zetten, het rode label toevoegen aan de kaart en de opmerking ‘@card Wat is de status hiervan?’ posten
Opmerking

Opdrachten met vervaldatums kunnen niet met terugwerkende kracht worden uitgevoerd. Opdrachten zijn alleen van toepassing op vervaldatums die zijn gemaakt nadat je een vervaldatum hebt ingesteld. Als je een opdracht aanmaakt om kaarten te markeren die binnen twee dagen vervallen, worden er geen kaarten gemarkeerd die op dit moment binnen twee dagen moeten zijn voltooid.

Butler integreren met e-mail en andere apps

Profiteer ook van Butler buiten je bord door gebruik te maken van bestaande integraties met Slack, Jira en e-mail. Hierdoor kun je heel eenvoudig automatisch gegevens en updates delen met externe belanghebbenden, klanten of collega's.

Slack

Zorg dat iedereen op de hoogte is door belangrijke updates van je Trello-bord naar een specifiek Slack-kanaal te posten.

Je kan bijvoorbeeld een terugkerende kalenderopdracht maken waarmee op de eerste van elke maand een nieuwe kaart wordt aangemaakt in de to-do lijst ‘‘Locatie voor teamlunch zoeken’. Voeg een extra Slack-actie toe om een bericht te posten in het Slack-kanaal van het team waarin je vraagt om suggesties voor restaurants.

Jira

De Jira-integratie van Trello is een perfecte oplossing als jij werk bijhoudt in Trello en een collega dit doet in Jira. Stel dat je net klaar bent met het opstellen van releasenotes voor een aankomende softwarerelease. Je moet de notities bij het ontwikkelteam krijgen om er zeker van te zijn dat ze worden gepubliceerd. Maar ontwikkelaars zitten niet in Trello, die gebruiken Jira.

Je zou een kaartknop kunnen aanmaken met de naam ‘Klaar voor Dev’ waarmee een nieuwe issue wordt aangemaakt in Jira met de naam ‘Releasenotes klaar’. De issue in Jira wordt gekoppeld aan het concept van de releasenotes, zodat het ontwikkelteam gemakkelijk toegang heeft tot het bestand als de release klaar is voor toekomstige publicatie.

E-mail

Via automatische e-mails is het makkelijk om interne en externe belanghebbenden op de hoogte te houden van het werk. Automatiseer e-mails zoals elke andere regel, knop of opdracht.

Butler kan bijvoorbeeld automatisch een e-mail sturen naar klanten als er behoefte is aan feedback. Teams hoeven alleen maar een regel aan te maken waarmee een e-mail wordt verstuurd zodra een teamlid (of Butler) __een kaart verplaatst naar de lijst ‘Feedback nodig’. __

Opmerking

Butler heeft zoveel te bieden, dat kunnen we nooit allemaal in één artikel beschrijven. Bekijk de uitgebreide ](https://help.trello.com/category/1134-butler)hulpdocumentatie over Butler{2} van Trello als je meer tips wilt om alles uit Butler te halen. {3}

Verantwoordelijk blijven met geavanceerde checklists

Maak kennis met checklists en wijs vervaldatums en leden toe aan specifieke subtaken. Subtaken verschijnen in je Kalenderweergave, zodat je meer duidelijkheid krijgt over wat er te wachten staat. Bij teamleden verschijnen toegewezen subtaken in het 'Jouw items'-gedeelte van hun Trello Workspace.

Houd essentiële gegevens in beeld met aangepaste velden

Gebruik aangepaste velden om waardevolle details toe te voegen die uniek zijn voor de manier waarop jouw team werkt. Voeg datums, tekst, cijfers, vervolgkeuzelijsten en selectievakjes toe en label ze precies zoals jij wil.

Een afbeelding die laat zien hoe je aangepaste velden aan een Trello-kaart toevoegt

Dit zijn een paar voorbeelden van hoe je aangepaste velden kan gebruiken:

 • Informatie verzamelen voor software-bugs. Een team van ontwikkelaars kan velden aanmaken om belangrijke contextuele gegevens voor bugs vast te leggen, zoals het type besturingssysteem dat wordt gebruikt door de klant die het probleem meldt, de bijbehorende browserversie en aanvullende details.
 • Een end-to-end recruitmentproces opzetten. Een HR-team kan velden aanmaken om meer inzicht te krijgen in waar een kandidaat zich bevindt in de recruitmentpipeline, bijvoorbeeld of de portfolio van de kandidaat is ontvangen, wat de huidige interviewfase is van de sollicitant en of vaardigheidstests nodig zijn.

Nu je een idee hebt van de eindeloze mogelijkheden van automation, ben je klaar voor aanpassingen en weergaven van Trello Enterprise op een hoger niveau.