Skip to main content
Ceny

Porównaj plany i ceny

Bez względu na to, czy Twój zespół liczy 2 osoby, czy 2000, dzięki elastycznemu modelowi cenowemu Trello płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Rozdział 10

Zarządzanie uprawnieniami dot. przestrzeni roboczej i tablic w Trello Enterprise

Kokpit administratora wersji Enterprise pozwala na ustawianie konkretnych uprawnień, które wpływają kaskadowo na wszystkie przestrzenie robocze, tablice i na wszystkich członków.

Uprawnienia dostępu do przestrzeni roboczej i tablicy

Aby uzyskać dostęp do tych uprawnień, wybierz opcję Uprawnienia dostępu do przestrzeni roboczej i tablicy w bocznym menu nawigacyjnym kokpitu administratora wersji Enterprise.

An image showing Workspace & Board Permissions on a Trello Enterprise Admin Dashboard

Widoczność przestrzeni roboczej

Ustawienia widoczności przestrzeni roboczej wpływają na to, czy dana przestrzeń robocza będzie indeksowana przez wyszukiwarki oraz widoczna dla osób spoza takiej przestrzeni. Domyślnie administratorzy przestrzeni roboczych mogą kontrolować widoczność tablic z poziomu karty Ustawienia przestrzeni roboczej.

An image showing how to select Team Visibility for a Trello Workspace

Możesz zezwolić administratorom przestrzeni roboczej na sterowanie widocznością lub wybrać opcję domyślnego ustawiania przestrzeni roboczych jako prywatne. Dostęp do prywatnych przestrzeni roboczych mają tylko członkowie i administratorzy konkretnej przestrzeni roboczej.

Ograniczenia członkostwa w przestrzeni roboczej

Ograniczenia członkostwa w przestrzeni roboczej pozwalają administratorom wersji Enterprise na wymuszenie określonych wymagań dotyczących domeny e-mail w danej przestrzeni roboczej.

Domyślnie administratorzy przestrzeni roboczej mogą kontrolować za pomocą karty Ustawienia przestrzeni roboczej, jacy członkowie mogą dołączyć do przestrzeni roboczej.

An image showing how to select Team Membership Restrictions for a Trello Workspace

Możesz zezwolić administratorom przestrzeni roboczej na zarządzanie członkostwami lub określić zatwierdzoną listę domen e-mail. Wówczas administratorzy przestrzeni roboczej nie będą mogli dodać członków, których konta nie są zarejestrowane w domenie z zatwierdzonej listy.

Ograniczenia tworzenia tablic w przestrzeni roboczej

Ograniczenia tworzenia tablic w przestrzeni roboczej umożliwiają administratorom wersji Enterprise określenie, którzy członkowie mogą tworzyć tablice.

An image showing board creation restrictions for a Trello Workspace

Administratorzy wersji Enterprise mogą ustalać ograniczenia według typu tablicy, w tym tablic publicznych, tablic widocznych w przestrzeni roboczej oraz tablic prywatnych. Domyślnie administratorzy przestrzeni roboczych mogą kontrolować to ustawienie z poziomu karty Ustawienia przestrzeni roboczej.

An image showing board creation restrictions for a Trello Workspace

Można zezwolić administratorom przestrzeni roboczej na kontrolowanie ograniczeń tworzenia tablic lub zdefiniować je samodzielnie. Uprawnienia do tworzenia tablic mogą zostać przyznane dowolnemu członkowi przestrzeni roboczej lub wyłącznie administratorom takich przestrzeni.

Możesz również ograniczyć tworzenie tablic na poziomie przestrzeni roboczej. W tym celu wybierz opcję Nikt, tak aby nawet administratorzy przestrzeni roboczej nie mogli tworzyć tablic.

Czy warto mieć publiczne tablice?

Publiczne tablice mają wiele niezwykle przydatnych zastosowań. Załóżmy, że chcesz utworzyć plan działań związanych z produktem, tablicę społeczności użytkowników lub tablicę z zasobami, na której można znaleźć świetnie przygotowane informacje na temat Twojego zespołu lub Twojej działalności. W takich przypadkach doskonale sprawdzi się tablica dostępna publicznie. Dzięki temu użytkownicy, klienci i fani mają dokąd się udać, aby dowiedzieć się, co się dzieje w Twojej firmie.

Ograniczenia usuwania tablic w przestrzeni roboczej

Ograniczenia usuwania tablic w przestrzeni roboczej umożliwiają administratorom wersji Enterprise określenie, którzy członkowie mogą usuwać tablice.

Administratorzy wersji Enterprise mogą ustalać ograniczenia według typu tablicy, w tym tablic publicznych, tablic widocznych w przestrzeni roboczej oraz tablic prywatnych. Domyślnie administratorzy przestrzeni roboczych mogą kontrolować to ustawienie z poziomu karty Ustawienia przestrzeni roboczej.

An image showing board deletion restrictions for a Trello Workspace

Możesz zezwolić administratorom przestrzeni roboczej na kontrolowanie ograniczeń usuwania tablic lub zdefiniować je samodzielnie. Uprawnienia do usuwania tablic mogą zostać przyznane dowolnemu członkowi przestrzeni roboczej lub wyłącznie administratorom takich przestrzeni.

Możesz również ograniczyć usuwanie tablic na poziomie przestrzeni roboczej, wybierając opcję Nikt. Dzięki temu nawet administratorzy przestrzeni roboczej nie będą mogli usuwać tablic.

Ograniczenia zaproszeń do tablic

Ograniczenia zaproszeń do tablic pozwalają administratorom wersji Enterprise uniemożliwienie członkom dodawanie osób spoza zespołu do tablic Enterprise.

Domyślnie administratorzy przestrzeni roboczych mogą kontrolować to ustawienie z poziomu karty Ustawienia przestrzeni roboczej.

An image showing board invitiation restrictions for a Trello Workspace

Możesz zezwolić administratorom przestrzeni roboczej na kontrolowanie ograniczeń dotyczących zaproszeń do tablic albo ustawić ograniczenia sprawiające, że członkowie będą mogli dodawać wyłącznie innych członków swojej przestrzeni roboczej do znajdującej się w niej tablic.

Takie działanie sprawi, że członkowie przestrzeni roboczej nie będą mogli zapraszać gości ani zewnętrznych współpracowników do tablicy.

Ograniczenia załączników

Administratorzy wersji Enterprise mogą użyć opcji ograniczeń załączników, aby ograniczyć liczbę systemów udostępniania plików lub źródeł załączników, których członkowie przestrzeni roboczej mogą używać na swoich tablicach. Dzięki temu można zagwarantować bezpieczeństwo połączeń i wymusić stosowanie zatwierdzonych narzędzi w firmie.

Domyślnie Trello zezwala członkom przestrzeni roboczej na dołączenie plików z użyciem łączy lub narzędzi Dysk Google, Dropbox, Box i OneDrive albo przesłanie ich ze swojego urządzenia.

An image showing board attachment restrictions for a Trello Workspace

Zaznacz lub usuń zaznaczenia opcji z menu rozwijanego, na które chcesz zezwolić lub które chcesz ograniczyć. Pamiętaj, że Trello zawsze zezwala na używanie łączy do innych kart i tablic Trello.

Zarządzanie dodatkami Power-Up

Opcja zarządzania dodatkami Power-Up pozwala administratorom wersji Enterprise łatwo kontrolować, które integracje innych firm mogą być włączane na tablicach przez członków przestrzeni roboczej.

Funkcja ta zapewnia również szybki wgląd w dodatki Power-Up, które są obecnie aktywne, dostępne lub ograniczone.

An image showing Power-Up Administration on a Trello Enterprise Admin Dashboard

Zezwalanie na integracje i blokowanie ich może się odbywać indywidualnie lub zbiorczo.

  1. Zaznacz pole po lewej stronie każdego dodatku Power-Up, który chcesz zablokować (lub ponownie włączyć).
  2. W wyróżnionym na żółto menu czynności u góry listy dodatków Power-Up wybierz opcję Zmień uprawnienia.
  3. Z menu rozwijanego wybierz, czy chcesz ponownie aktywować zablokowany dodatek Power-Up, czy zablokować aktualnie dostępny dodatek Power-Up.
Chcesz korzystać z niestandardowego dodatku Power-Up?

Trello udostępnia publicznie swój interfejs programowania aplikacji (API). Dzięki temu Twoja firma może stworzyć dodatek Power-Up dostosowany do konkretnych potrzeb całej firmy, a nawet wybranych zespołów. Więcej informacji o tworzeniu niestandardowych dodatków znajdziesz tutaj.

Teraz, gdy już znasz ustawienia obejmujące całą wersję Enterprise, czas zapoznać się z kwestiami bezpiecznego logowania do Trello.