Skip to main content
Priser

Møt Trello

Trello gjør det enkelt for arbeidsgruppen å få jobben gjort. Uansett hva slags prosjekt, arbeidsflyt eller arbeidsgruppe det gjelder, kan Trello gjøre det enklere å være godt organisert. Det er enkelt – bare registrer deg og opprett en tavle, så er du i gang! Slipp produktiviteten løs.

Sammenlign abonnementer og priser

Trellos fleksible prismodell betyr at du kun betaler for det du trenger, uansett om arbeidsgruppen består av 2 eller 2000 personer.

Kapittel 8

Slik kan du tilpasse dashbord og rapportere synlighet i Trello

Trello Enterprise gjør det enkelt å holde ledelsen og andre interessenter informert.

Arbeidsgrupper bruker dagene sine på å fullføre den ene oppgaven etter den andre i Trello Enterprise, men ledelsen kan også trenge tilgang til Trello for å holde overoppsyn med arbeidet som utføres i hele bedriften. Heldigvis gjør Trello Enterprise det enkelt å holde ledelsen og andre interessenter informert.

Gi lederne innsyn

Det er ikke alle ledere eller interessenter som trenger like mye informasjon. Noen ledere vil foretrekke en generell oversikt over prosjektenes status, mens andre kanskje ønsker dypere innsyn i hvordan oppgaver utføres på tvers at arbeidsgruppen.

Med Trello Enterprise kan du tilpasse hvordan du fremstiller viktig informasjon til ledere og interessenter. Enten du ønsker å gi tavletilgang, opprette en mastertavle eller bygge et eget dashbord – det finnes en løsning for alle.

Her er et par eksempler på ledere og mulige innsynsmetoder:

 • Arbeidsgruppeledere. Disse lederne kan ha overoppsyn med et helt arbeidsområde og trenger innsyn i tavlene, oppgavene og medlemmene i dette området.
  • Forbedret visning. Tidslinje- og kalendervisning gir arbeidsgruppeledere en generell oversikt over kort i en spesifikk tavle. Tabellvisning gir en lignende generell visning, men for alle tavler i et arbeidsområde.
  • Rapportering. Dashbordvisning og arbeidsområderapporten gir interaktive datavisualiseringer basert på verdier som kort per arbeidsgruppemedlem og kort per etikett. Du kan til og med eksportere disse opplysningene.
  • Automatiseringer. Konfigurer Butler for å sende automatiske varsler når spesifikke handlinger finner sted på tavlen, for eksempel når et kort flyttes til «Ferdig»-listen eller overskrider den tilordnede forfallsdatoen.
 • Øverste ledelse. Disse lederne ønsker å vite at Trello hjelper arbeidsgrupper med å få jobben gjort, og må ha oversikt over hvor mye arbeid som blir utført og hvilke funksjoner som brukes.
  • Dashbord. Dashbordvisning gir spesifikke verdier , som kort per liste eller kort per etikett. Dashbord byr også på historisk rapportering, som lar ledelsen se disse verdiene over lengre tidsperioder.
  • Egendefinert rapportering. Hvis du har tilgang til utviklerressurser, kan du bruke Trellos åpne API for å bygge egendefinerte anrop som trekker frem opplysningene øverste ledelse er ute etter.

Tilordne ledere som tavleobservatører

Inviter eksterne samarbeidspartnere og interessenter til å bli med i en spesifikk tavle. Det er et perfekt alternativ for ledere som foretrekker mer inngående innsyn i oppgavenes status.

An image showing how to add observers to a Trello board

Gi ledere og interessenter statusen Observatør når du sender ut invitasjoner. Dette gir alle disse personene tilgang til å se kortopplysninger og kommentere i aktivitetsstrømmen for et kort.

Opprett en mastertavle

Med en mastertavle kan du synkronisere spesifikke kort i et arbeidsområde i én enkelt visning – mastervisningen. Dette er perfekt for ledere som ønsker å sentralisere spesifikk informasjon, eller bare ønsker å vite hvilke oppgaver, innsyn eller godkjenninger de må håndtere.

Bonus: Du slipper å bruke flere timer på å innhente oppdateringer og sende dem som en e-post.

An image showing an example of a master board in Trello

Du kan opprette mastertavler ved hjelp av Unito Power-Up-en. Denne integreringen bruker toveis synkronisering, hvilket betyr at eventuelle endringer på kortet på mastertavlen videreføres til tavlen kortet kom fra, og omvendt.

Tilpass dashbordvisninger

Dashbordvisning er et raskt og kraftig hjelpemiddel for å levere tilpassede oppdateringer til ledelsen. Det er perfekt for ledere som vil ha en svært generell oversikt over de viktigste verdiene, men gir også muligheten til å undersøke verdiene mer i dybden.

An image showing an example of the dashboard view of a Trello board

Visualisering av viktige verdier som tidsfrister, tilordnede kort og kort per liste gjør det lettere for ledere og interessenter å føle seg trygge på prosjektets fremgang. Det kan også gjøre det enklere for ledere å forstå arbeidsgruppens kapasitet og andel oppgaver per arbeidsgruppemedlem.

Benytt appintegreringer for enda mer analyse

Du kan aktivere Power-Ups som er utformet for analyse og rapportering for å bidra til å dekke spesifikke rapporteringsbehov. For eksempel kan Dashboards by Screenful hjelpe utviklingsarbeidsgrupper med å levere rapporter på tidligere sprinter og lanseringer eller hjelpe salgsarbeidsgrupper med å holde oversikt over muligheter og salgslivssykluser.

An image showing Trello Power-Ups for analytics and reporting

Varslene kan nå ledere og interessenter der de er – f.eks. via e-post eller Slack. For eksempel får du Trello-varsler i Slack ved å aktivere Slack Power-Up-en. Du kan for eksempel få sendt en melding til en spesifikk Slack-kanal hver gang et arbeidsgruppemedlem flytter et kort til Fullført-listen. Ledere eller gjester på kanalen kan deretter se gjennom Slack-chatten og klikke på et spesifikt kort for å legge til forespurte detaljer.

An image showing the Slack Power-Up for Trello

Ha styring på rapporteringsalternativene dine

Trello byr på flere forskjellige rapporteringsmuligheter. Noen alternativer finner du i arbeidsområder, andre på dashbordet for Enterprise-administratorer, og noen er mulige gjennom kundeanrop til Trellos API.

Rapportering i arbeidsområde

Rapportering i arbeidsområdet er begrenset til et spesifikt arbeidsområde. For øyeblikket kan du ikke rapportere på flere tavler fordelt på ulike arbeidsområder.

 • Forbedret visning. Tabell- og tidslinjevisningen gir innsyn i oppgavevolum og -tilordning for én enkelt tavle eller for flere arbeid i ett arbeidsområde.
 • Rapport for arbeidsområde. Få en rask oversikt over kommende kort, kort som snart forfaller, korttilordninger fra medlem av arbeidsområde og kort etter etikett. Du kan eksportere disse resultatene. Få tilgang til arbeidsområderapporten ved å velge arbeidsområderapport for ønsket arbeidsområde fra startsiden din.
Revisjonslogg for Enterprise-dashbord

Se og eksporter aktivitet for Enterprise-administrator fra revisjonsloggalternativet i sidenavigeringsmenyen av dashbordet for Enterprise-administratorer. Handlinger som registreres i revisjonsloggen, inkluderer (men er ikke begrenset til) medlemskapsendringer, tillatelser og innstillinger for hele Enterprise, og Power-Up-administrering.

Egendefinert API-rapportering

Har du tilgang til en utvikler? Du kan utforske egendefinert rapportering med alle Trellos sluttpunkter ved å jobbe direkte med API-et vårt

Nå som du har lært et par metoder du kan bruke for å holde ledelsen informert, er det på tide finne ut mer om Enterprise-administratorer og dashbordet for Enterprise-administratorer.