Skip to main content
Ceny

Porównaj plany i ceny

Bez względu na to, czy Twój zespół liczy 2 osoby, czy 2000, dzięki elastycznemu modelowi cenowemu Trello płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Rozdział 3

Przenoszenie swojego biura do Internetu: jak korzystać z przestrzeni roboczych Trello

Przestrzenie robocze to centrum nawigacyjne Twojego zespołu — miejsce, w którym można łatwo znaleźć dowolną tablicę, udostępnić ją i wspólnie na niej pracować. Potraktuj je jak cyfrowe biuro, w którym wszystko i wszyscy są we właściwym miejscu.

Wstęp do przestrzeni roboczych

Przestrzenie robocze to centrum nawigacyjne Twojego zespołu — miejsce, w którym można łatwo znaleźć dowolną tablicę, udostępnić ją i wspólnie na niej pracować.

Twoja organizacja może posiadać przestrzeń roboczą dla zespołu produktowego, gdzie przechowywane są tablice związane z produktami, oraz inną przestrzeń roboczą dla zespołu marketingowego, gdzie przechowywane są tablice związane z marketingiem.

Z czasem dział może zorientować się, że potrzebuje dodatkowych przestrzeni roboczych, aby wydzielić je do specjalistycznej współpracy. Członkostwo w wersji Enterprise nie jest ograniczone do jednej przestrzeni roboczej, więc możesz swobodnie tworzyć przestrzenie, które odzwierciedlają styl Twojej firmy, są dostosowane do jej preferencji i sprzyjają produktywności.

Widok przestrzeni roboczej Trello

Po dołączeniu do Trello użytkownik jest automatycznie dodawany do przestrzeni roboczej. Tak samo jest z tablicami — wszystkie tablice muszą należeć do przestrzeni roboczej.

Zaktualizuj dane przestrzeni roboczej, wybierając opcję „Edytuj dane przestrzeni roboczej” w jej górnej części.

6S02E6xYIVmca6ycN1uEix

Tutaj można:

 • przesłać lub zmienić logo przestrzeni roboczej poprzez wybranie aktualnego logo;
 • wybrać typ przestrzeni roboczej z listy rozwijanej;
 • wybrać skróconą nazwę przestrzeni roboczej lub nazwę, która pojawi się w adresie URL przestrzeni roboczej;
 • dołączyć adres URL zewnętrznej witryny internetowej;
 • zamieścić opis przestrzeni roboczej.

Możesz również dodać konkretne tablice do kolekcji z przestrzeni roboczej – jest to prosty, ale skuteczny sposób na grupowanie i filtrowanie tablic, które pojawiają się w widoku przestrzeni roboczej.

Uzyskaj perspektywę wielu tablic dzięki tabeli przestrzenie roboczej

Z poziomu zakładki tabeli przestrzeni roboczej jej administratorzy mogą uzyskać szybki wgląd w karty na tablicach w obrębie przestrzeni roboczej.

Wybierz tablicę z listy rozwijanej Dodaj tablice, aby zapełnić tabelę kartami. Użyj szybkiego filtrowania po prawej stronie pola tablicy, aby filtrować karty, lub wybieraj nagłówki poszczególnych kolumn, aby zawęzić wyniki. Filtruj wg:

 1. Wszystkie karty
 2. Karty przypisane do Ciebie
 3. Terminy
 4. Przypisani członkowie
 5. Lista
 6. Etykiety

Udostępnij określony przefiltrowany widok współpracownikowi (lub dodaj go do zakładek do późniejszego wykorzystania), wybierając opcję Dodaj do zakładek. Skopiuj podane łącze i udostępnij je.

Uwaga

Tylko członkowie zespołu z uprawnieniami do wyświetlania tablic wybranych w tym widoku będą widzieć szczegóły filtrowanego widoku.

Wdrażanie członków zespołu

Zmniejsz ryzyko nieporozumień komunikacyjnych (lub lęk przed ominięciem czegoś ważnego w pracy), zapraszając do przestrzeni roboczej wszystkich odpowiednich członków zespołu. Członkowie przestrzeni roboczej muszą posiadać licencję Enterprise, aby dołączyć do przestrzeni roboczej w wersji Enterprise.

Obraz przedstawiający członków przestrzeni roboczej Trello

Na karcie Członkowie możesz:

 • filtrować wg określonego członka lub gościa przestrzeni roboczej;
 • wyświetlać tablice przypisane do konkretnego członka;
 • zmieniać uprawnienia członków (jeśli pozwalają na to Twoje uprawnienia); usuwać lub dezaktywować członków (jeśli pozwalają na to Twoje uprawnienia).
Uwaga

Zaproszenie członka zespołu bez licencji do dołączenia do przestrzeni roboczej spowoduje przekształcenie tego członka w licencjonowanego członka przestrzeni roboczej i użycie dostępnej licencji z puli. Więcej informacji na temat licencjonowanych członków można znaleźć w rozdziale 9.

Wyświetl włączone dodatki Power-up

Administratorzy przestrzeni roboczej mogą szybko przejrzeć wszystkie dodatki Power-Up, nazywane również integracjami, włączone w ich przestrzeni roboczej z zakładki Dodatki Power-Up.

Obraz przedstawiający dodatki Power-Up włączone w przestrzeni roboczej Trello

Wybierz szczegóły po prawej stronie każdego dodatku Power-Up, aby zobaczyć listę tablic, na których dany dodatek jest obecnie aktywny. Przejdź bezpośrednio do konkretnej tablicy, wybierając ją z listy.

Eksportuj dane przestrzeni roboczej

Administratorzy przestrzeni roboczej mogą eksportować tablice w obrębie przestrzeni roboczej zarówno w formacie CSV, jak i JSON, korzystając z zakładki Eksport. Zaznacz opcję Dodaj załączniki w formacie oryginalnym, aby dołączyć do kart pliki w formacie .zip.

Obraz przedstawiający sposób eksportowania danych z przestrzeni roboczej Trello

Zarządzaj ustawieniami przestrzeni roboczej

Zakładka „Ustawienia” w przestrzeni roboczej zawiera uprawnienia, które mają wpływ na każdą tablicę i członków w przestrzeni roboczej. Uprawnienia, które widzą użytkownicy, są prawdopodobnie ustawione przez administratora wersji Enterprise. W związku z tym niektóre ustawienia mogą być zmieniane przez użytkowników, a inne nie.

Widok ekranu Ustawienia przestrzeni roboczej Trello
 • Widoczność przestrzeni roboczej: określa, kto może zobaczyć przestrzeń roboczą. Tylko członkowie przestrzeni roboczej mogą uzyskiwać dostęp do tablic i edytować je w przestrzeni roboczej. Ograniczenia członkostwa w przestrzeni roboczej: Wymuś określone wymagania dotyczące domeny e-mail dla członków zespołu.
 • Ograniczenia tworzenia tablic: określ, którzy członkowie mogą tworzyć tablice w obrębie przestrzeni roboczej.
 • Ograniczenia usuwania tablic: określ, którzy członkowie mogą usuwać tablice w obrębie przestrzeni roboczej. (Uwaga: usuniętych tablic nie można odzyskać!)
 • Ograniczenia zapraszania do tablicy: wybierz, jakiego typu członkowie (członkowie przestrzeni roboczej lub korzystający z wersji Enterprise) mogą być dodawani do tablicy.

Administratorzy wersji Enterprise ustalają ograniczenia uprawnień na poziomie wersji Enterprise i mogą zdecydować się na przyznanie administratorom tablic możliwość definiowania tych uprawnień. Więcej informacji na temat administratorów wersji Enterprise i uprawnień na poziomie wersji Enterprise można znaleźć, przechodząc do rozdziału 10.

Teraz, gdy już udało Ci się zaznajomić z przestrzeniami roboczymi, pora omówić dodatki Power-Up (określane również mianem integracji)