Skip to main content
Priser

Möt Trello

Trello gör det enkelt för din grupp att få jobbet gjort. Oavsett projekt, arbetsflöde eller typ av grupp kan Trello hjälpa till att hålla ordning. Det är enkelt — registrera dig, skapa en tavla, och sen är du igång! Produktiviteten väntar.

Jämför planer och priser

Oavsett om du är med i en grupp på 2 eller 2 000 innebär Trellos flexibla prissättningsmodell att du bara betalar för det du behöver.

Kapitel 1

Lär dig grunderna om Trello-tavlor

Det är enkelt att komma igång med Trello – i det här kapitlet lär du dig om de grundläggande komponenterna i Trello, tavlor, listor och kort, och mycket mer.

Vi går igenom grunderna

En Trello-tavla har fyra nyckelkomponenter, men oändliga möjligheter:

Vad är en tavla?

Grupper samarbetar och arbetar på tavlor (A). Du kan skapa tavlor för att hantera projekt, utöka delade arbetsflöden eller lagra viktig information.

En bild som visar en Trello-tavla

Vad är en lista?

Listor (B) kan representera framstegsstadier eller informationskategorier. Flytta kort från en lista till nästa när uppgifter närmar sig mållinjen, eller sortera kort för att hålla koll på idéer eller viktig information. Skapa så många listor som du behöver och sortera dem genom att dra och släppa dem.

En bild som visar listor på en Trello-tavla

Vad är ett kort?

Kort (C) kan representera allt från ett projekt till en uppgift eller en idé. Kort har två sidor: en framsida och en baksida.

  • Kortets framsida visar snabbåtkomstinformation, såsom uppgiftsbeskrivning och förfallodatum. Du kan visa framsidan av ett kort från tavlan.

  • Kortets baksida innehåller mer detaljerad information, såsom en sammanfattning av uppgiften, checklistor och gruppsamtal. Du kan komma åt baksidan av ett kort genom att välja det i listan.

Vad är tavelmenyn?

Din tavelmeny (D) ger dig snabb åtkomst till tavelinställningar, Power-Ups (appintegrationer) och automatiseringar. Du kan söka efter kort på tavlan och visa aktivitetsfeeden för tavlan. Öppna menyn genom att välja Visa meny längst upp till höger på tavlan.

Bonus: Söka efter tavlor och kort i Trello

En vy av menyn på en Trello-tavla

Vad är tavelsekretessinställningar?

Tavelsekretessinställningar ser till att endast rätt personer har åtkomst till en tavla eller arbetsyta. Du kan ställa in en tavlas sekretessnivå när du skapar tavlan eller ändra sekretessnivån när som helst genom att välja den högst upp på tavlan.

En bild som visar hur du väljer sekretessinställningar för en Trello-tavla
  • Privat: Endast medlemmar som tilldelats till den specifika tavlan kan komma åt den. Perfekt om du vill hålla din information och arbetsflöden konfidentiella.
  • Arbetsyta: Trello Enterprises förvalda sekretessinställning för tavlor. Alla medlemmar av en arbetsyta kan se, ansluta och redigera kort på tavlan.
  • Organisation: Alla licensierade användare i ditt företag kan se denna tavla, men endast administratör för arbetsutrymmen, taveladministratörer och medlemmar som tilldelats tavlan kan redigera tavlan. Letar du efter mer information?
  • Offentlig: Offentliga tavlor är synliga för externa grupper (och Google!), men endast teammedlemmar som tilldelats tavlan kan göra ändringar. Trellos standarduppmaning när en tavla skapas är att användaren skapar privata tavlor. I vissa fall kan möjligheten att skapa offentliga tavlor i Trello Enterprise ha begränsats av din administratör.

Om du är en Enterprise-administratör som är nyfiken på hur du kan hantera sekretessinställningar för hela verksamheten kan du gå till kapitel 12.

Förstå användare och administratörer

Tre typer av användare:

Enterprise-medlemmar: Betalda, licensierade användare som är aktiva i din Trello Enterprise. Kan läggas till på tavlor med fullständig redigeringsbehörighet. Enterpriseadministratörer kan hantera dessa medlemmars behörigheter helt och hållet.

Gratismedlemmar: Olicensierade Trello-användare på ditt företag. De är en del av ditt företag och kan använda Trello för sina privata projekt, men har inte komplett åtkomst till Enterprise-arbetsytor eller tavlor som standard. De måste bli inbjudna som gäster.

Observatörer: Observatörer är tavelmedlemmar som kan visa och kommentera på en anslagstavla, men som inte kan flytta eller redigera kort, ladda upp bilagor eller ändra anslagstavlans inställningar. Letar du efter mer information? Hjälpdokument: Lägga till observatörer i tavlor

Fyra typer av administratörer:

Enterpriseadministratör: Håll koll på Trello Enterprise-inställningar för hela ditt företag. Inställningarna omfattar medlemmar och deras behörigheter, tavlans inställningar och godkända Power-Ups och fildelningsverktyg.

Dashboard för Enterprise-administratörer: Din Enterprise-administratörs standardhubb för att lägga till/ta bort betalda användare, hantera arbetsytor och andra Enterprise-omfattande inställningar.

Administratörer för arbetsutrymme: Administratörer för arbetsutrymmen hanterar inställningar för hela arbetsutrymmet. (Såsom alla tavlor som tillhör en ingenjörsgrupp eller alla tavlor som tillhör en HR-grupp.)

Taveladministratörer: Taveladministratörer är personer som ansvarar för att hantera inställningarna för en viss tavla.

Nu när du kan grunderna är du redo att se hur dina grupper kan använda sina tavlor för att få kontakt och samarbeta.