Skip to main content
Priser

Möt Trello

Trello gör det enkelt för din grupp att få jobbet gjort. Oavsett projekt, arbetsflöde eller typ av grupp kan Trello hjälpa till att hålla ordning. Det är enkelt — registrera dig, skapa en tavla, och sen är du igång! Produktiviteten väntar.

Jämför planer och priser

Oavsett om du är med i en grupp på 2 eller 2 000 innebär Trellos flexibla prissättningsmodell att du bara betalar för det du behöver.

Kapitel 8

Anpassa dashboard och rapportsynlighet i Trello

Trello Enterprise gör det enkelt att hålla ledningen och andra intressenter informerade.

Grupper kanske slutför uppgifter i Trello Enterprise hela dagarna, men ledningen kan behöva åtkomst till Trello för att få en överblick över arbetet som pågår i hela företaget. Som tur är gör Trello Enterprise det enkelt att hålla ledningen och andra intressenter informerade.

Leverera insikter för ledare

Alla ledare eller intressenter behöver inte samma informationsnivå. Vissa ledare föredrar en allmän överblick över hur det går med projekten, medan andra kanske vill gräva djupare i hur gruppen hanterar uppgifter.

Med Trello Enterprise kan du anpassa hur du presenterar viktig information för dina ledare och intressenter. Vare sig du vill bevilja åtkomst till tavlan, skapa en huvudtavla eller skapa en anpassad dashboard finns det en lösning som passar dig.

Här är några exempel på ledare och möjliga inställningar till synlighet:

 • Gruppledare. Dessa ledare kan ansvara för en hel arbetsyta och behöver insyn i tavlor, uppgifter och medlemmar inom arbetsytan.
  • Förbättrade vyer. Tidslinjen och kalendervyn ger grupper insikter på hög nivå till kort inom en specifik tavla. Panelvyn ger en liknande vy på hög nivå men för alla tavlor i en arbetsutrymme.
  • Rapportering. Dashboardvyn och rapporten om arbetsutrymmet ger interaktiva datavisualiseringar baserade på mätvärden såsom kort per gruppmedlem och kort per etikett. Du kan till och med exportera dessa data.
  • Automatiseringar. Konfigurera Butler för att skicka automatiska meddelanden när specifika åtgärder inträffar på tavlan. Till exempel när ett kort flyttas till listan ”Klar” eller när ett kort överskrider det tilldelade förfallodatumet.
 • Verkställande ledare. Dessa ledare vill veta att Trello hjälper grupper att få jobbet gjort och behöver insyn i mängden arbete som utförs och funktioner som används.
  • Dashboards. Dashboardvyn innehåller specifika mätvärden, såsom kort per lista eller kort per etikett. Dashboards tillhandahåller även historisk rapportering, så att ledare kan se dessa mätvärden för längre tidsramar.
  • Anpassad rapportering. Om du har utvecklingsresurser kan du använda Trellos öppna API för att skapa anpassade samtal som hämtar de data som din ledning letar efter.

Tilldela ledare som tavelobservatörer

Bjud in externa medarbetare och intressenter att ansluta till en specifik tavla. Det är ett perfekt alternativ för ledare som föredrar en mer djupgående titt på hur det går med uppgifterna.

An image showing how to add observers to a Trello board

När du skickar ut inbjudningar ska du tilldela ledare och intressenter statusen Observatör. Då kan de visa kortuppgifter och kommentera i ett korts aktivitetsfeed.

Skapa en huvudtavla

Med en huvudtavla kan du synkronisera kort i ett arbetsutrymme till en enda vy – huvudvyn. Det är perfekt för ledare som vill ha särskild information centraliserad eller bara vill veta vilka uppgifter, insikter eller godkännanden de behöver hantera.

Bonus: Du behöver inte lägga timme efter timme på att samla in uppdateringar och skicka dem via e-post.

An image showing an example of a master board in Trello

Du kan skapa huvudtavlor med hjälp av Unito Power-Up. Denna integrering använder tvåvägssynkronisering, vilket innebär att alla ändringar av kortet som görs på huvudtavlan sträcker sig till tavlan där kortet har sitt ursprung och vice versa.

Anpassa dashboardvyer

Dashboardvyn är ett snabbt och kraftfullt sätt att leverera anpassade uppdateringar till ledningen. Den är perfekt för ledare som vill ha en överblick över viktiga mätvärden, men även möjlighet att gräva djupare i mätvärden för ledare som vill veta mer.

An image showing an example of the dashboard view of a Trello board

Visualisering av viktiga mätvärden såsom förfallodatum, tilldelade kort och kort per lista hjälper ledare och intressenter att känna förtroende för projektets förlopp. Det kan också göra det enklare för ledare att förstå gruppens kapacitet och antalet uppgifter per gruppmedlem.

Använd appintegreringar för ännu mer analys

Du kan aktivera Power-Ups som utformats för analys och rapportering för att tillgodose specifika rapporteringsbehov. Dashboards by Screenful kan till exempel hjälpa utvecklingsteam att leverera rapportering om tidigare sprintar och lanseringar eller hjälpa säljteam att spåra livscykler för leads och försäljning.

An image showing Trello Power-Ups for analytics and reporting

Aviseringar kan komma till ledare och intressenter – till exempel via e-post eller Slack. Du kan till exempel få Trello-aviseringar i Slack genom att aktivera Slack Power-Up. Du kan till exempel skicka ett meddelande till en viss Slack-kanal när en gruppmedlem flyttar ett kort till listan Slutförd. Ledare eller gäster på kanalen kan sedan skanna Slack-chatten och klicka på ett visst kort för att lägga till efterfrågad information.

An image showing the Slack Power-Up for Trello

Ha koll på dina rapporteringsalternativ

Trello erbjuder flera sätt att rapportera. Vissa alternativ finns i arbetsutrymmen, andra på dashboard för Enterprise-administratörer. Och vissa går genom kundsamtal till Trellos API.

Rapportering i arbetsutrymmet

Rapportering i arbetsutrymmen är begränsad till ett specifikt arbetsutrymme För närvarande kan du inte rapportera på flera tavlor i olika arbetsutrymmen.

 • Förbättrade vyer. Panelvyn och tidslinjen ger insikt i antal uppgifter och tilldelning för en enskild tavla eller flera tavlor i ett arbetsutrymme.
 • Rapport om arbetsutrymme. Få en snabb översikt över kommande och förfallna kort, korttilldelningar efter medlem i arbetsutrymme och kort efter etikett. Du kan exportera dessa resultat. Öppna rapporten om arbetsutrymmet genom att välja Rapport om arbetsutrymme för önskat arbetsutrymme på startsidan.
Granskningslogg för Enterprise-dashboard

Visa och exportera aktivitet för Enterprise-administratörer från alternativet Granskningslogg i sidonavigeringsmenyn på dashboard för Enterprise-administratörer. Åtgärder som registreras i granskningsloggen omfattar (men är inte begränsade till) ändring av medlemskap, Enterprise-omfattande behörigheter och inställningar samt Power-Up-administration.

Anpassad API-rapportering

Har du en utvecklare nära till hands? Du kan utforska anpassad rapportering med alla Trellos slutpunkter genom att arbeta direkt med vårt API

Nu när du har lärt dig några sätt att hålla ledarna informerade är det dags att utforska Enterprise-administratörer och dashboard för Enterprise-administratörer.