Chuyển đến nội dung chính
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Làm quen với Trello Enterprise

Chào mừng bạn đến với Trello Enterprise! Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết mọi nội dung cần thiết về cách sử dụng Trello, dù bạn là người dùng cần quản lý dự án công việc hằng ngày hay là quản trị viên quản lý các biện pháp kiểm soát trong doanh nghiệp.

Cách sử dụng Trello Enterprise

Hướng dẫn này sẽ cung cấp mọi thông tin bạn cần biết về cách sử dụng Trello Enterprise:

Dành cho thành viên nhóm

Cách sử dụng bảng Trello và không gian làm việc để hoàn thành dự án. Chương 1-7 →

Dành cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Cách sử dụng Trello để theo dõi sát sao công việc trong toàn tổ chức Chương 8 →

Dành cho quản trị viên Trello Enterprise

Cách để trải nghiệm làm việc luôn luôn được quản lý và bảo mật.
Chương 9-13 →

Bắt đầu với mẫu

Cung cấp cho nhóm của bạn kế hoạch chi tiết dẫn tới thành công với các mẫu Trello: sao chép, tùy chỉnh và bạn sẽ có thể cộng tác ngay lập tức!